Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Tuzemské stravné

Výše tuzemského stravného je závislá na vývoji cen a mění se pravidelně k 1. lednu vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Mimořádně se může změnit i v jiném termínu, pokud se podle údajů Českého statistického úřadu ceny zvýší nebo sníží o 20 a více procent. Sazby stravného pro rok 2011 byly stanoveny vyhláškou č. 377/2010 Sb.

Změny ve výši stravného se provádějí vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu. Stravné, někdy nazývané také dieta, nekompenzuje celkové náklady zaměstnance na stravování během pracovní cesty, je pouze příspěvkem na zvýšené stravovací výdaje. Ke způsobu, jakým zaměstnanec peníze skutečně využije, se nepřihlíží.

Krácení stravného
Pouze v případě, že zaměstnanci je během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé takové jídlo stravné krátit. Při cestě trvající 5 až 12 hodin lze stravné krátit za každé poskytnuté jídlo až o 70 %, při cestě delší než 12 hodin, ale kratší než 18 hodin až o 35 % procent. Při cestě delší než 18 hodin lze stravné snížit maximálně o 25 % za každé bezplatně poskytnuté jídlo.

Soukromý sektor
Určení konkrétní výše stravného se liší také podle typu zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele rozpočtového sektoru, tzn. pro státní a veřejnou správu a služby, je výše stravného určena přesným limitem, ve kterém může být vyplaceno. Pro zaměstnavatele soukromého sektoru je závazná pouze spodní hranice, tedy minimální výše stravného, které musí zaměstnanci poskytnout. Může tedy poskytovat i libovolně vyšší stravné. Stanovené sazby se oproti roku 2010 zvýšily o 2 až 4 koruny.

Krátké cesty
Pokud pracovní cesta trvá méně než 5 hodin a zaměstnanci není umožněno stravovat se obvyklým způsobem, je zaměstnavatel rozpočtového sektoru oprávněn poskytnout zaměstnanci stravné až do výše stravného odpovídajícího pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. U zaměstnavatele soukromého sektoru záleží při cestě kratší než 5 hodin pouze na domluvě se zaměstnancem.

Výše stravného na kalendářní den:
Délka cestyRozpočtový sektorSoukromý sektor
5 až 12 hodin63 Kč až 74 Kčnejméně 63 Kč
12 až 18 hodin95 Kč až 114 Kčnejméně 95 Kč
déle než 18 hodin149 Kč až 178 Kčnejméně 149 Kč

Přehled vývoje cen stravného od roku 1992 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.