Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o DPH od roku 2015

Poslanecká sněmovna dnes definitivně schválila rozsáhlou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jejímž hlavním cílem je zamezit daňovým únikům. Novela zavádí od roku 2016 elektronická kontrolní hlášení, rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), zachovává limit pro povinnou registraci k DPH na jednom milionu korun, rozšiřuje zdanění stavebních pozemků a suroviny pro výrobu potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií zařazuje do nově vzniklé desetiprocentní sazby daně. Novelu vrátil Sněmovně Senát s pozměňovacími návrhy, které poslanci nakonec přijali a schválili zákon ve znění navrženém senátory.

Kontrolní hlášení
Podle novely budou muset od roku 2016 všichni plátci DPH podávat kontrolní hlášení daně. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky na adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Firmy budou hlášení podávat jednou měsíčně, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Živnostníkům pomohl schválený pozměňovací návrh Senátu a hlášení tak budou podávat jen čtvrtletně. Pokud podnikatel nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, bude muset zaplatit pokutu v rozmezí od 1 000 Kč do 50 000 Kč. Kromě této pokuty může správce daně uložit ještě další pokutu ve výši až 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

Limit pro povinnou registraci k DPH
Novela také ponechává hranici obratu určující povinnou registraci plátce k dani z přidané hodnoty stejnou jako dosud, a to 1 milion korun za dvanáct uplynulých měsíců. Podle novely č. 502/2012 Sb. části VII. měl tento limit od roku 2015 původně činit 750 000 korun. 

Zařazení nového zboží do 10 % sazby
Předešlá novela č. 262/2014 Sb. zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Seznam zboží zařazeného do desetiprocentní sazby je uveden v samostatném článku. Novela tento seznam rozšiřuje o suroviny určené k výrobě potravin pro občany s celiakií a fenylketonurií, kteří musí držet zvláštní dietu. 

Přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge)
Novela vkládá také do zákona o dani z přidané hodnoty novou přílohu č. 6. V ní je uveden seznam zboží a služeb, které může vláda svým nařízením zařadit do režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Daň z přidané hodnoty v případě poskytnutí zboží nebo služeb zařazených do tohoto režimu platí odběratel. Seznam vychází z článku 199a evropské směrnice o DPH a jedná se o položky, u nichž hrozí zvýšené riziko podvodů na dani z přidané hodnoty. Nařízení vlády vyjde ve Sbírce zákonů do konce roku 2014. Seznam obsahuje, kromě dosud stanovených převodů povolenek na emise skleníkových plynů, nově například dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy a dodání surových či polozpracovaných kovů.

Pozemky
Novelou se upřesní a rozšíří definice stavebního pozemku. Stavebním pozemkem bude už nejen pozemek, ke kterému je vydáno stavební povolení, nově bude stačit např. územní rozhodnutí. Stavební pozemky nepodléhají osvobození od daně. Nově tak bude nutné danit 21% sazbou pozemky, které byly dosud osvobozeny. Půjde o pozemky, které ještě nejsou na stavbu přímo připraveny, protože na nich např. nejsou inženýrské sítě, nově postačí, pokud budou sítě přivedeny jen k jejich hranici. Takové pozemky dosud dani nepodléhaly, nově budou muset být zdaněny. Na základě senátního návrhu ale bude zdanění těchto pozemků o rok odloženo a platit tak začne až od 1. 1. 2016. Podle senátora Jiřího Oberfalzera (ODS), který odklad navrhl, se tak tisíce majitelů pozemků alespoň stihnou na pětinové zdražení připravit.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nyní bude čekat na podpis prezidenta republiky. Většina jejích bodů platí od 1. ledna 2015, ustanovení týkající se kontrolního hlášení a stavebních pozemků začnou platit 1. ledna 2016 a ustanovení, které ponechává limit pro povinnou registraci na jednom milionu korun, nabude účinnosti 31. prosince 2014.
Tato novela je již třetí novelou, která vstupuje v platnost 1. ledna 2015. První novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2014 Sb. a mění především určení místa plnění u některých služeb (o novele jsme psali zde). Druhá novela č. 262/2014 Sb. zavádí další sazbu DPH ve výši 10 % (o této novele jsme psali zde).

Související články:
Třetí sazba DPH
Novela zákona o DPH

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.