Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Registrační značky na přání odloženy

Jedním z dvaceti zákonů, které včera podepsal prezident republiky, je i zákon, který odkládá účinnost některých částí novely č. 239/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a některé další zákony. Novela č. 239/2013 Sb. nabývá účinnosti 1. 1. 2015. Ustanovení týkající se registračních značek na přání a povinných kamer na stanicích technické kontroly nyní dostala roční odklad a účinnosti nabudou až od 1. 1. 2016.

Většina ustanovení novely č. 239/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, začne platit od 1. 1. 2015. Hlavním cílem novely je zjednodušení evidence a registrace vozidel. Jednodušší bude zejména přehlášení vozidla na jinou osobu např. při prodeji. Nově bude stačit jedna společná žádost nového a dosavadního vlastníka podaná na centrální registr vozidel. Vše by mělo fungovat na principu "jeden registr - jeden úřad - jedna žádost". Místně příslušné úřady si spis předají samy mezi sebou. Zjednoduší se také vyřazování vozidel z evidence, a to sloučením dočasného a trvalého vyřazení. Nově bude mít do registru aut přístup i ministerstvo životního prostředí, a to kvůli rozesílání emisních plaket při zavádění tzv. nízkoemisních zón (psali jsme zde).

Ustanovení, které umožňuje efektivnější výměnu informací o ukradených vozidlech v rámci EU, začalo platit dokonce už od 1. ledna roku 2014.

Platnost mediálně nejzajímavější části novely č. 239/2014 Sb. se ale odsouvá o jeden rok až na 1. 1. 2016. Jde o zcela nový paragraf 7b, který se vkládá do zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a kterým se zavádí tzv. registrační značky na přání. Registrační značku na přání bude možné přidělit při splnění určitých podmínek za poplatek pět tisíc korun za jednu tabulku, tedy za 10 tisíc korun za automobil. Značka musí být kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic a nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy. Logicky také požadovaná značka nesmí být již přidělena jinému vozidlu.

Až na rok 2016 se také odsouvá povinnost používání kamerových systémů ve stanicích technické kontroly. Videozáznamy by měly zabránit korupčnímu jednání a dokazovat, že příslušné auto kontrolou opravdu fyzicky prošlo.

Odklad výše popsaných ustanovení zdůvodnil ministr dopravy Antonín Prachař (ANO) tím, že spuštění obou novinek od příštího roku by bylo spojeno s řadou problémů při jejich technickém a organizačním zabezpečení. Senátoři při projednávání odkladu také upozornili, že pravidla pro značky na přání je třeba ještě upřesnit.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.