Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna práv spotřebitelů vůči mobilním operátorům

Tento týden vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 258/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Díky kontroverznímu pozměňovacímu návrhu, který byl přijat v Poslanecké sněmovně, schvaloval Senát novelu nadvakrát. Podle schváleného znění nebudou muset telekomunikační operátoři informovat své klienty o změnách ve smlouvě, které označí za nepodstatné. Novela nabude účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 4. prosince 2014.

Původním cílem novely zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních službách bylo uvést tyto dva předpisy do souladu s novým zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), a proto obsahovala jen legislativně technické změny. Poslanecká sněmovna ale schválila ve třetím čtení zákona pozměňovací návrh, který oslabuje práva spotřebitelů vůči mobilním operátorům. Podle nového ustanovení budou muset telekomunikační operátoři stejně jako dosud informovat své zákazníky o podstatných změnách smlouvy a o právu ukončit smlouvu předčasně, jestliže účastník nebude nové podmínky akceptovat. Ze zákona ale zmizí odkaz na ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) až d), kde jsou podstatné náležitosti smlouvy uvedeny. O tom, které náležitosti smlouvy budou podstatné, bude tedy nově rozhodovat operátor. Současné znění zákona stanoví, že podstatnými náležitostmi smlouvy jsou například údaje o ceně, způsobu jejího určení, způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby nebo cena za přenesení telefonního čísla. Kvůli tomuto novému ustanovení, které oslabuje práva spotřebitelů, začala už Českou republiku vyšetřovat Evropská komise, podle které je novela v rozporu s evropskou směrnicí. 
Pozměňovací návrh zákona také změnil slovo "účastník" na slovo "spotřebitel". Pojem spotřebitel nezahrnuje živnostníky ani malé společnosti, jejich pozice vůči operátorům se tak zhorší podstatněji než nepodnikajícím fyzickým osobám. Živnostníci už nebudou mít například nárok na snížené pokuty při předčasném ukončení smlouvy, na upozornění na automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou a právo na písemné informace u smluv uzavíraných telefonem. Tato ustanovení byla do zákona vložena novelou č. 214/2013 Sb. (psali jsme zde) a platí teprve od 8. srpna 2013. 
Novela č. 258/2014 Sb. také doplňuje do zákona o elektronických komunikacích a do zákona o poštovních službách chybějící sankce za porušení některých povinností vyplývajících z evropského nařízení č. 531/2012/EU, o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.