Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna doplatků na bydlení v ubytovnách

Jedním z předpisů, které byly v druhé polovině listopadu zveřejněny ve Sbírce zákonů, je i novela č. 252/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novelou se značně omezuje vyplácení doplatků na bydlení v ubytovnách. Doplatky se nově provozovatelům ubytoven nebudou vyplácet podle počtu lidí žijících v jednom bytě, ale pouze podle velikosti pronajímaných prostor. Novela č. 252/2014 Sb. vyšla ve Sbírce dne 19. listopadu 2014 a účinnosti nabude 1. ledna 2015.

Podle ministryně sociálních věcí Michaely Marksové Tominové se novelou č. 252/2014 Sb. systém vyplácení doplatků na bydlení změní tak, že už nepovede k rychlému získání velkého množství peněz. Asi nejvýznamnější změnou, kterou novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, přináší, je způsob výpočtu doplatků. Nově se již nebude vyplácet na počet osob žijících v jednom bytě, ale na prostor, přičemž výše nájemného má být maximálně podle částky v místě obvyklé. Tím má novela č. 252/2014 Sb. zabránit přeplněným ubytovnám, jejichž majitelům stát vyplácí velké částky.
Poslanecká sněmovna také schválila pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury (ODS), podle kterého se bude doplatek vyplácet provozovateli ubytovny jen se souhlasem obce. Proti tomuto návrhu se postavili ombudsmanka Anna Šabatová a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, kteří se obávají, že opatření povede k likvidaci ubytoven, jejichž obyvatelé pak skončí jako bezdomovci. Obce ale vysvětlují, že s pomocí tohoto opatření mohou zabránit vzniku nových problémových ubytoven v nevhodných a nevyhovujících objektech a obce tak budou mít možnost ovlivnit, kde ubytovna bude.
Novelou č. 252/2014 Sb. se dále zmírnily některé stavebně-technické požadavky, čímž na doplatek dosáhnou i vlastníci rekreačních objektů, pokud jsou užívány k trvalému bydlení. Zrušeno bude také časové omezení poskytování dávky.
Celkově se má posuzování stavu hmotné nouze pro přiznání doplatku zpřísnit, následné řízení o doplatku má být naopak jednodušší. Novela č. 252/2014 Sb., kteru se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, je řešením na dobu, než se podaří přijmout zcela nový zákon o sociálním bydlení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.