Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Výživné a příprava na budoucí povolání

Ústavní soud před časem vyhlásil nález, podle kterého musí justice při rozhodování o výživném pro zletilé studující děti zohlednit účelnost a smysluplnost jejich dalšího vzdělávání. Soud tím nijak nezpochybnil automaticky přiznávané výživné pro nezletilé studenty. U zletilých je ale vždy třeba řádně zhodnotit konkrétní okolnosti a rozhodnout, zda je studium ještě účelné a zda se nejedná o tzv. věčné studenty.

Soudci Ústavního soudu posuzovali případ nemajetného otce, který jako dělník pobírá podprůměrnou mzdu a jeho současná partnerka si přivydělává úklidem. Jeho syn, kterému je nyní 23 let, se nejprve vyučil nástrojařem. Později začal studovat soukromou obchodní akademii se školným a požádal o zvýšení výživného, které mu postupně přiznal Okresní soud v Opavě a poté i Krajský soud v Ostravě. Ústavní soud rozsudek krajského soudu zrušil a nařídil, že při novém projednání se soud musí zabývat tím, zda mladík výživné skutečně potřebuje, zda studuje vhodnou školu, zda je studium možné pokládat za navazující a zda si nemůže např. přivydělat brigádami. Justice také bude muset zohlednit možnosti otce.
Soudci ve svém rozsudku poukázali zejména na to, že syn studuje již druhou střední školu, která na školu předchozí zcela jednoznačně nenavazuje a že jde navíc o školu soukromou, tedy zatíženou školným. Soudy by se také podle ústavních soudců měly zabývat tím, zda takové studium zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě i tím, zda se zletilý student tomuto studiu věnuje s dostatečnou péčí, tedy zda nedosahuje nepřiměřeného množství absencí (rozumně vysvětlitelných a doložených) a zda dosažené studijní výsledky potvrzují jeho skutečný zájem o zvolený obor. Soud musí zvážit, zda daný typ vzdělání představuje ještě přípravu na budoucí povolání, anebo se jedná již jen o nadstandardní doplňování znalostí bez této návaznosti. Nemělo by tedy jít o studium samoúčelné, kterým by si vyživovaná osoba pouze takzvaně „prodlužovala mládí“. Ústavní soud má za to, že se na takovéto „studium pro studium“ zákonná a soudně vymahatelná vyživovací povinnost rodičů nevztahuje.
Co se týká výše výživného, měl by soud přihlédnout i k tomu, jak velké časové nároky klade na vyživovanou osobu studium, a zda by zletilý student vedle studia nemohl pracovat alespoň příležitostně formou brigád.
Plný text rozsudku Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.