Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení platů státních zaměstnanců

Již od 1. listopadu 2014 platí nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Státním zaměstnancům vzrostou od tohoto měsíce platy o 3,5 %. Průměrně bude zvýšení činit asi 650 korun měsíčně. Jde o nejvyšší nárůst platů státních zaměstnanců od posledního plošného zvýšení tarifů v roce 2009.

Nařízením vlády č. 224/2014 Sb. plní kabinet svůj závazek zlepšit odměňování pracovníků ve veřejném sektoru. Podle premiéra Bohuslava Sobotky zvýšení mezd také souvisí s vládní snahou o rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb a zároveň jde o jedno z prorůstových opatření vlády, které má povzbudit spotřebu domácností a další hospodářský růst ekonomiky České republiky.
Podle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je státním zaměstnancům navýšen plat od 1. listopadu 2014 o 3,5 procenta. Zvyšuje se nároková složka mzdy, přidáno tedy dostanou všichni plošně, průměrné měsíční zvýšení by mělo činit přibližně 650 korun. Zvýšení se týká všech pracovníků placených ze státního rozpočtu, tedy např. hasičů, policistů, vojáků, učitelů, pracovníků v kultuře, zaměstnanců finančních úřadů a úřadů práce nebo úředníků na ministerstvech.
K 1. lednu 2015 pak na některé státní zaměstnance čeká další zvýšení mzdy, u policistů, hasičů a dalších zaměstnanců ozbrojených složek to bude o 1,5 %, celkově by si tak oproti současnému stavu měli polepšit o 5 %. Státní zaměstnanci v oblasti kultury by měli celkem dostat přidáno 4 %.
Listopadové zvýšení platů se ale netýká zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, protože jejich platy nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu, ale jsou vázány na tzv. úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, kterou je možné novelizovat až k 1. lednu 2015. Platy lékařů a zdravotníků tedy stoupnou až od ledna 2015, a to o 5 %. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček uvedl, že společně s hejtmany vyzve ředitele nemocnic, aby na konci roku vyplatili zaměstnancům mimořádné odměny jako kompenzaci za pozdější navýšení mezd oproti ostatním státním zaměstnancům.
Nové nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyšlo ve Sbírce zákonů 23. října 2014 a obsahuje nové tabulky se stupnicemi platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů platné od 1. listopadu 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.