Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení důchodů od 1. 1. 2015

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve své tiskové zprávě upřesňuje informace týkající se zvýšení důchodů od začátku roku 2015. Informuje také, že o zvýšení důchodu není třeba žádat, ČSSZ ho provede automaticky. Důchody se od 1. ledna 2015 zvyšují vyhláškou č. 208/2014 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2015. Zároveň se vyhláškou č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015, navyšují i dva druhy příplatků. V průměru dostanou penzisté v příštím roce o 200 Kč měsíčně víc.

Zvýšení důchodů
Podle vyhlášky č. 208/2014 Sb., jejíž plný název zní "o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015", se zvyšují všechny důchody z českého důchodového systému. Řádné i předčasné důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 %. Základní výměry důchodů přiznávaných nově po 31. prosinci 2013 se zvyšují také o 60 Kč na 2400 Kč měsíčně.
Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší také o 1,6 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou část z 60 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.
Důchody se zvyšují automaticky, důchodci tedy o úpravu nemusí žádat. Všichni, kterým ČSSZ vyplácí důchod bezhotovostně, obdrží oznámení o jeho zvýšení běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou ČSSZ. Klientům, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, bude oznámení předáno poštovním doručovatelem spolu s výplatním dokladem při výplatě důchodu za leden 2015.

Příplatky k důchodům
Podle vyhlášky č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015, se od 1. ledna příštího roku o 1,6 % zvyšují také příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2015. Jedná se o příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich a o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle § 5 až § 8 zákona č. 357/2005 Sb.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.