Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Opatření proti zneužití životního pojištění

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o níž jsme již psali, např. v tomto článku, obsahuje kromě jiného také opatření proti zneužívání životních pojistek. To by mělo od příštího roku zamezit zneužívání příspěvků zaměstnavatelů vyplácených na životní pojistky zaměstnanců jako alternativy k platu. Nově by se zaměstnanci měli k penězům dostat nejdříve po pěti letech trvání pojistné smlouvy a zároveň až po dovršení 60 let věku. Rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů vyšla minulý týden ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. a účinnosti nabude 1. ledna 2015.

Důvodem k novému omezení životního pojištění je praxe některých zaměstnavatelů, kteří zneužívají příspěvky na soukromé životní pojištění zaměstnanců. Příspěvek je zaměstnancům dáván jako forma odměny k platu a zaměstnanci si tyto peníze pravidelně vybírají. Zaměstnavatel tak ušetří nejen na dani, ale také na sociálním a zdravotním pojištění, které by jinak musel z platu zaměstnance hradit. Hlavním cílem několika opatření obsažených v novele č. 267/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je navrátit tomuto daňovému benefitu původní účel, kterým je spoření na stáří.
Podle novely č. 267/2014 Sb. musí být ve smlouvě výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v měsíci, kdy občan dosáhne 60 let. Pokud by zaměstnanec peníze vybral dřív, nebude vybraná částka osvobozena od daně. Zároveň smlouva nesmí umožnit mimořádné výběry naspořených peněz v průběhu jejího trvání.
Ke změně dojde také v případě předčasného ukončení celé smlouvy. Pokud klient ukončí smlouvu předčasně, musí dodatečně zdanit vše, co na daních ušetřil. Podle stávajícího znění se dodatečně zdaňují i příspěvky od zaměstnavatele za celou dobu trvání pojištění. Po vstupu novely v platnost, tedy od začátku roku 2015, bude klient při vypovězení smlouvy dodatečně zdaňovat vše včetně příspěvků zaměstnavatele jen deset let nazpět.
Zaměstnavatelé, kteří přispívají svým zaměstnancům na příspěvky životního pojištění, si od nich budou muset vyžádat potvrzení, že jejich pojistná smlouva od 1. 1. 2015 splňuje podmínky daňového zvýhodnění, tedy že z ní není možné vybírat naspořené peníze v průběhu jejího trvání. Pokud zaměstnanec nebude mít smlouvu takto daňově zvýhodněnou, má povinnost to svému zaměstnavateli oznámit. V takovém případě se ale příspěvek od zaměstnavatele stanou mzdou a bude podléhat odvodům  daně a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.