Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Druhá snížená sazba DPH

Od 1. ledna 2015 jsou v ČR zavedeny tři sazby DPH. K základní sazbě ve výši 21 % a snížené sazbě ve výši 15 % přibyla nová druhá snížená sazba ve výši 10 %. Druhá snížená sazba byla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zavedena novelou č. 262/2014 Sb. Nové desetiprocentní sazbě podléhají léky, veterinární léčiva, knihy a kojenecká výživa a díky další novele č. 365/2014 Sb. také potraviny pro občany s celiakií a fenylketonurií. V pátek 23. ledna 2015 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015, v níž je okruh zboží podléhající druhé snížené sazbě daně podrobně vymezen.

V původním vládním návrhu novely č. 262/2014 Sb. byly do nové snížené sazby DPH zařazeny léky, knihy a kojenecká výživa. Při projednávání novely v Poslanecké sněmovně byl seznam rozšířen i o některé veterinární léky. Další novelou č. 365/2014 Sb., o níž jsme psali v samostatném článku, byl seznam zboží zařazeného do desetiprocentní sazby rozšířen o suroviny určené k výrobě potravin pro občany s celiakií a fenylketonurií, kteří musí držet zvláštní dietu. 
Kompletní seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě DPH včetně kódů nomenklatury celního sazebníku je uveden v příloze č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
 • Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
 • Mlýnské výrobky, a to:
  • - z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
  • - z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
  • - z brambor
  • - ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
  • - Směsi těchto mlýnských výrobků.
  • - Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
  • - Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
 • Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
 • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
Informace GFŘ č.j. 1470/15/7100-20116-011695 podrobně specifikuje, jaké zboží je možné do jednotlivých položek podléhajících druhé snížené sazbě DPH zařadit. V závěru informace GFŘ upozorňuje, že v případě nejistoty či nejasností jakou sazbu daně v případě zdanitelného plnění uplatnit, lze využít institutu tzv. závazného posouzení podle § 47a a § 47b zákona o DPH. Žádost se může vztahovat pouze k jedné položce zboží a její podání podléhá správnímu poplatku ve výši 10.000 Kč. 
Dále GFŘ upozorňuje na skutečnost, že předepsaný formulář daňového přiznání nebyl rozšířen z důvodu zavedení další sazby daně. Obě snížené sazby daně se budou vykazovat v řádku určeném pro sníženou sazbu daně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.