Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zahraniční stravné v roce 2011

Dne 10. prosince 2010 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 350/2010 Sb., která stanoví částky zahraničního stravného pro rok 2011.

Sazby zahraničního stravného stanoví každoročně Ministerstvo financí vyhláškou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Při jejím zpracování vychází ministerstvo z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se poskytuje jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 12 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 6 hodin a nejvýše 12 hodin poskytuje se stravné v poloviční výši a čtvrtinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 6 hodin.
Z porovnání nové vyhlášky č. 350/2010 Sb. a vyhlášky č. 459/2009 Sb., která stanoví zahraniční stravné pro letošní rok, je zřejmé, že částky stravného zůstávají pro všechny státy ve stejné výši. Ke změně měny, ve které je stravné určováno, dochází jen u Myanmaru (Barmy).

 Zahraniční stravné pro vybrané státy
ZeměStravné pro rok 2011
Belgie45 EUR
Bulharsko35 EUR
Francie45 EUR
Itálie45 EUR
Maďarsko35 EUR
Německo45 EUR
Polsko35 EUR
Rakousko45 EUR
Rumunsko35 EUR
Rusko45 EUR
Slovensko30 EUR
Spojené státy americké50 USD
Španělsko40 EUR
Velká Británie40 GBP
Ostatní sazby zahraničního stravného najdete v příloze vyhlášky č. 350/2010 Sb.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.