Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vzorky DNA lze odebírat bez souhlasu podezřelých

Minulý týden vyhlásil Ústavní soud své rozhodnutí, podle kterého policisté mohou podezřelým a obviněným osobám i bez jejich souhlasu odebrat vzorky vlasů nebo slin, případně sejmout pachovou stopu. Nadále by se všechna podobná rozhodnutí již měla řídit podle tohoto nového sjednocujícího stanoviska pléna, a to i přesto, že v minulosti již Ústavní soud vynesl i protichůdné usnesení. Jednání soudu bylo tentokrát neveřejné.

Prohlídka těla a jiné podobné úkony včetně odběru biologického materiálu, který není spojen se zásahem do tělesné integrity osoby, se provádí podle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Plénum Ústavního soudu se ujednotilo na stanovisku, podle kterého sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukální stěr slin ze sliznic v ústech nelze považovat za úkony, kterými by obviněný či podezřelý mohl uškodit sám sobě nebo osobě blízké. Sebeobviňování je ústavně nepřípustné. Podle Ústavního soudu ale nelze tyto úkony již nadále považovat za protiústavní a odběr vzorků neodporuje Listině základních lidských práv a svobod. Výše uvedené úkony, jejichž cílem je získání objektivně existujících důkazů pro forenzní vyšetření, totiž nevyžadují aktivní jednání obviněného či podezřelého, ale pouze strpění jejich bezbolestného provedení.
Ústavní soud také upřesnil, že pokud obviněný či podezřelý odmítá vzorky poskytnout dobrovolně, mohou policisté užít zákonných donucovacích prostředků. Při rozhodování Ústavní soud přihlížel k obecnému zájmu, kterým je ochrana společnosti před trestnými činy. Celý text rozhodnutí pléna Ústavního soudu včetně odlišného stanoviska dr. Elišky Wagnerové najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.