Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Větší podpora pro pěstouny

Jedním z předpisů, u kterých se Poslanecké sněmovně podařilo tento týden přehlasovat veto prezidenta republiky, je i novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Novela obsahuje průlomové změny, které podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) mají zajistit, aby děti vyrůstaly v co nejpřirozenějším prostředí, když selžou jejich biologické rodiny. Novelizace zákona umožní profesionalizaci pěstounství. Zákon poslanci schvalovali natřikrát, před prezidentem ho totiž vetoval i Senát. Senátoři i prezident jako hlavní důvod svého zamítavého postoje uvedli nesouhlas s pěstounskou péčí na dobu určitou, při které podle jejich názoru může dojít k situaci, kdy dítě jde z rodiny do rodiny a nemá zázemí. Plný text, kterým prezident zdůvodnil vrácení zákona Sněmovně, najdete zde.

Novela ale podle předkladatelů prošla opravdu důkladným připomínkovým řízením a v průběhu téměř rok trvajícího legislativního procesu se k ní vyjádřili zástupci odborné i laické veřejnosti. Hlavním cílem novely je snížit počet dětí v ústavech a podpořit pěstounskou péči.
Novela podpoří pěstounskou péči především zvýšením odměn pro pěstouny a také nově definovaným nárokem na odborné a odlehčovací služby. Odměna pěstouna bude nově posuzována jako plat, nikoliv jako sociální dávka, pečující osoby budou tedy důchodově pojištěny. Nejnižší odměna pěstouna, která nyní činí 3126,- Kč, bude nově 8000,- Kč. Profesionální pěstouni, tedy rodiny, které nejsou s dětmi v příbuzenském vztahu, by měly dostávat vyšší odměny a pobírat by je měly i v době, kdy právě o žádné dítě nepečují. Do těchto rodin by mohly být umisťovány děti na přechodnou dobu, než se pro ně najde trvalá náhradní rodina nebo než se vyřeší kritická situace v jejich vlastní rodině.
Novela nakonec obsahuje i diskutované odměny pro pěstouny - prarodiče. Ti by měli mít na plat nárok automaticky v případě, že se budou starat o postižené dítě nebo o více dětí najednou. V ostatních případech se pro uznání nároku na odměnu bude posuzovat jejich sociální situace. 
Novela také zavádí nárok pěstounů na odborné a odlehčovací služby. Mělo by jít o poradenství a pomoc v případě nemoci pěstouna nebo např. krátkodobé zajištění péče pro nutné vyřízení úředních záležitostí apod. Dále pěstouni získají nárok na doprovázení při zajištění kontaktu dítěte s jeho původní rodinou. 
Novela upravuje i způsob přípravy pěstounské rodiny, ta bude muset projít psychologickými testy a prověrkou zdravotního stavu. Rodina bude mít povinnost dále se vzdělávat a minimálně jednou za dva měsíce ji navštíví sociální pracovník.
Nově bude zákon obsahovat i dávku pro děti po ukončení pěstounské péče. Mění se také proces zprostředkování pěstounské péče, který se nově bude odehrávat na úrovni krajů, nikoliv na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí, jako doposud. Proces zprostředkování by se měl ve všech krajích sjednotit, zatímco dnes je praxe v jednotlivých krajích často odlišná.
Zákon vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, platit začne 1. ledna 2013.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.