Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nájemné - informace MMR

Vzhledem k tomu, že na většině území ČR končí k 31. 12. 2010 období tzv. deregulace nájmů, a v souvislosti s tím se množí dotazy nájemníků, připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj plán na pomoc nájemníkům v bytech s končícím regulovaným nájemným.

Ministerstvo pro místní rozvoj také oznámilo, že již byly vyhlášeny dotační programy na příští rok.

Deregulace nájmů je proces narovnání obchodních vztahů na trhu s nájemními byty, který je řízen zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Tento zákon přesně stanoví průběh deregulace a definuje maximální možná navýšení nájemného v jednotlivých oblastech České republiky. Zákon platí do 31. 12. 2010 pro celé území České republiky. Pouze v Praze, v krajských městech kromě Ústí nad Labem a Ostravy a v městech nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji je platnost zákona prodloužena do 31. 12. 2012. Po skončení deregulace podle zákona č. 107/2006 Sb. již nelze nájemné za žádných podmínek zvyšovat jednostranně, ale pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele.
Po ukončení platnosti zákona o jednostranném zvyšování nájemného se již při veškerých úkonech týkajících se zvýšení nájmu bude postupovat podle hlavy VII (§ 663 - § 723) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Úprava nájmu již bude smluvní, a pokud s ní nájemník nebude souhlasit, nemůže ke změně dojít a platí stávající smlouva. Obě strany, jak nájemce, tak pronajímatel, se mohou obrátit na soud, který rozhodne o přiměřené výši nájemného. Současná právní úprava ale jednoznačně neřeší, jak mají soudy v případě takových žalob postupovat. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu občanského zákoníku, která navrhuje, aby soudy mohly změnit nájemné na tzv. „nájemné v místě a čase obvyklé“. Tato novela je nyní v první fázi legislativního procesu.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci se Sdružením na ochranu nájemníků (SON) připravilo pomoc ve formě bezplatné konzultace pro všechny, kteří se obávají prudkého zvýšení nájmu v roce 2011. Nájemníci budou mít k dispozici celou řadu možností, kde nalézt informace a případně i zastání. Ministerstvo uzavřelo dohodu s renomovanou advokátní kanceláří, která má v oblasti nájemního bydlení dlouholeté zkušenosti, a jejíž právníci budou řešit obzvláště komplikované případy.
Seznam kontaktů připravených pro nájemníky:
 • telefonní linky:
  • MMR ČR: 224 861 138
  • SON (Praha): 234 463 343
  • SON (Ostrava): 604 598 939
 • emailové adresy:
  • MMR ČR: info@mmr.cz
  • SON: son@cmkos.cz
 • další kontakty na regionální pracoviště SON:
  • www.son.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj dále upozorňuje, že již vyhlásilo dotační programy v bytové politice pro příští rok. K dispozici by mělo být necelých 420 milionů Kč, lhůta pro doručení žádostí začíná dnem 20. prosince 2010 a končí 28. února 2011.
Výzva k podávání žádostí o dotace se týká těchto podprogramů:
 • Podpora regenerace panelových sídlišť
 • Podpora výstavby technické infrastruktury
 • Podpora výstavby podporovaných bytů
 • Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Přesná znění podprogramů a konkrétní kritéria pro hodnocení žádostí najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.