Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Doručování písemností v daňovém řízení

Víte o tom, že změna způsobu doručování písemností od 1. 7. 2009 se netýká pouze občanského soudního řádu, ale i daňového řízení?

Všichni jistě v médiích zaregistrovali, že od léta byl výrazně změněn systém doručování, to se ale netýká jen obsílek k soudu či podobných písemností. Zákonem č. 7/2009 Sb. se totiž neměnil pouze občanský soudní řád, ale z důvodu jednotnosti i ostatní právní předpisy a mezi nimi zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Konkrétně jeho § 17 odst. 5. byl rozšířen o toto ustanovení: „Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže správce daně i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu správci daně a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce správce daně.“
Z toho vyplývá, že písemnost, kterou si příjemce nepřevezme osobně při doručení, protože nebyl zastižen, bude uložena na poště po dobu 15 dnů a teprve poté by měla být vhozena do domovní schránky. Pokud příjemce žádnou schránku nemá, písemnost bude vrácena odesílajícímu správci daně. Vhodí-li doručovatel po uplynutí úložní doby zásilku do domovní či jiné adresátem užívané schránky, vrátí se správci daně pouze doručenka bez potvrzení o převzetí zásilky. Na této doručence bude uvedeno datum, kdy byla zásilka uložena.
Protože podle zákona o správě daní a poplatků již dříve platilo, že nevyzvedne-li si příjemce písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, nemá vhození do schránky žádné právní účinky. Pouze se tím zvyšuje pravděpodobnost, že se účastník daňového řízení dozví, jaká písemnost mu byla doručena.
Při doručování písemnosti do vlastních rukou bude i nadále používána obálka s modrým pruhem a doručenkou. V případě, že správce daně nevyloučí vhození písemnosti do schránky, nalepí na obálku zelenou nálepku s textem „NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY“.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.