Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pokuta za nelegální zaměstnávání

Ústavní soud tento týden zrušil dolní hranici pokuty ve výši 250 000 Kč za nelegální zaměstnávání. Podle soudců byla spodní hranice stanovena v takové výši, že neumožnila správním orgánům přihlédnout ke specifickým okolnostem různých případů. Výše spodní hranice je zjevně nepřiměřená, a pokud musí být udělena i při drobném provinění, může být pro firmu likvidační.

Soudci rozhodovali případ stavební firmy, která měla pouhých 12 zaměstnanců. Při kontrole měla firma na stavbě dva dělníky z Ukrajiny, kteří sice měli pracovní povolení, v den kontroly ale pracovali na jiné stavbě, než bylo v povolení uvedeno. Tím jejich zaměstnavatel porušil zákon, protože tak umožnil nelegální práci. Stanovená pokuta ve výši 300 tisíc korun by pro firmu byla likvidační. Již dříve se do médií dostal případ živnostnice, která v době oběda svěřila na chvíli obchod synovi a dostala za to pokutu 250 tisíc korun.
Problém byl v tom, že i kdyby inspektorát práce nebo správní soud chtěli brát ohledy na konkrétní okolnosti, pokutu nižší, než je zákonem stanovená spodní hranice, uložit nemohli. Spodní hranice podle soudců omezovala správní orgány v možnosti přihlédnout ke specifickým okolnostem různých případů, jako je např. velikost firmy nebo majetkové poměry delikventa. Ústavní soud tedy svým rozsudkem zrušil ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve slovech „nejméně však ve výši 250 000 Kč“. Slova budou v textu zákona zrušena ke dni vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů. Od té chvíle nebude v zákoně žádná spodní hranice. Půjde ale jen o dočasný stav, protože od 1. 1. 2015 začne platit zákon ve znění novely č. 136/2014 Sb., kterou se spodní hranice pokuty za nelegální zaměstnávání stanovuje na 50 tisíc korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.