Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Služební zákon

Jedním ze zcela nových zákonů, který začal platit od 1. ledna 2015, je i zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služební zákon. Jde o zcela nový zákon, i když původně mělo jít o rozsáhlou novelu zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, jehož některé části dosud nevstoupily v platnost. Díky přijatému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, na kterém se v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně dohodla vládní koalice s opozicí, se ale nakonec jedná o nový zákon, který původní zákon z roku 2002 nahradil.

Zákon č. 234/2014 Sb., u nějž musela Poslanecká sněmovna přehlasovat prezidentské veto, podle svého § 1 upravuje právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního poměru. Dále zákon upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu. Nejvyšším úředníkem ve státě se má stát náměstek pro státní službu podřízený ministru vnitra. Půjde o úředníka, který již předtím pracoval na vysokých funkcích ve státní správě a jmenován bude vládou na 6 let bez možnosti prodloužení. V jeho pravomoci bude jmenovat a odvolávat státní tajemníky a podílet se na výběru šéfů státních úřadů. Pohovory s účastníky výběrového řízení na post náměstka pro státní službu začínají na Ministerstvu vnitra právě dnes.
Na každém ministerstvu pak má podle nového služebního zákona být státní tajemník, který bude řídit personální oblast. Jmenován bude na 5 let čtyřčlennou výběrovou komisí, v níž budou tři zástupci ministra. Služebnímu zákonu budou podléhat také náměstci ministra, kteří budou řídit jednotlivé sekce na příslušném ministerstvu. Kromě toho ale může mít každý ministr ještě dva tzv. politické náměstky, na které se služební zákon vztahovat nebude a kteří nebudou mít na starosti žádnou konkrétní oblast. Právě tito tzv. političtí náměstci se stali předmětem sporu mezi vládní koalicí a prezidentem Milošem Zemanem, který v listopadu kvůli služebnímu zákonu podal stížnost u Ústavního soudu.
Nový zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, dále zavádí mimo jiné např. povinné úřednické zkoušky nebo maximální výše odměn. Hlavním cílem zákona zůstává, aby ve chvíli, kdy se změní vláda, nedocházelo k masivní výměně státních úředníků. Neexistenci služebního zákona v ČR opakovaně kritizovala Evropská unie, česká vláda se zavázala k tomu, že zákon začne platit k 1. lednu 2015. Platnost zákona je tedy od 1. 1. 2015, oproti původnímu návrhu se ale o půl roku posunulo překlopení stávajícího systému do režimu státní služby. Všem dosavadním zaměstnancům, kteří budou k 1. 7. 2015 v pracovním poměru a splní všechny předpoklady, tak vznikne nárok na přijetí do služebního poměru. Nový zákon o státní službě se týká asi 65 tisíc zaměstnanců státu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.