Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pozor na platby na zrušené účty finančních úřadů

Finanční správa s blížícím se koncem roku znovu upozorňuje na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015. Ještě do konce tohoto roku budou chybné platby automaticky převedeny na správné bankovní účty finančních úřadů. K 1. 1. 2015 však skončí dvouleté přechodné období a od příštího roku tak všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Finanční správa opakovaně po celý rok upozorňuje, že je žádoucí, zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda poplatníkům nezůstalo např. v účetních programech nebo v jejich IT systému nastaveno směrování plateb na původní již zrušené účty. 
Nové účty finančních úřadů jsou v České národní bance otevřeny už od začátku roku 2013. Ke změnám v číslech účtů došlo v souvislosti s reorganizací státní správy, jejíž struktura se k 1. 1. 2013 zásadně změnila díky zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který od tohoto data nahradil zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. K 31. 12. 2012 byly v souvislosti se zrušením zákona č. 531/1990 Sb. zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů. Od 1. 1. 2013 pak byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty.
Současně Česká národní banka od 1. 1. 2013 po dobu dvou let automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů. A právě to už od 1. 1. 2015 dělat nebude a platby budou vraceny zpět na bankovní účty příkazců. Z toho důvody Finanční správa upozorňuje, že do konce roku 2014 mají poplatníci poslední možnost provést kontrolu, zda jsou jejich platby zasílány na správné bankovní účty.
Seznamy bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí účtu pro placení daní najdete na webových stránkách Finanční správy ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.