Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v nakládání s elektroodpadem

Dalším předpisem, který koncem srpna vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 184/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Novela se týká nakládání s elektroodpadem a počítá se vznikem Registru míst zpětného odběru, v němž by byly adresy všech sběrných míst pro vysloužilé elektrické spotřebiče bez ohledu na jejich provozovatele. Novela č. 184/2014 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tj. 1. října 2014.

Novela vychází z evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která vstoupila v platnost předloni a lhůta pro její transpozici do české legislativy uplynula už 14. 2. 2014. Přijetí vládního návrhu bylo tedy nutné, protože s Českou republikou bylo na konci letošního března zahájeno řízení o porušení Smlouvy kvůli včasnému neprovedení této směrnice.
Novelou č. 184/2014 Sb. se mimo jiné rozšiřuje povinnost prodejců odebírat použitá elektrozařízení. Kromě odběru použitého zařízení podobného typu a použití jako je nově prodávané zařízení, budou mít prodejci povinnost odebrat jakékoliv zařízení, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.
Síť míst zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností se má zahustit. Povinnost zřizovat místa zpětného odběru bude v obcích a městských částech nad 2 000 obyvatel, pokud je na jejich území prodejna elektrozařízení. Adresy sběrných míst pro vysloužilé elektrické spotřebiče budou zapsány v Registru míst zpětného odběru bez ohledu na jejich provozovatele, což umožní rychlou orientaci občanům, kde lze vysloužilé elektrické spotřebiče odevzdat. Bude zavedena evidence toků odebraných elektrozařízení.
Novela také obsahuje novou definici výrobce elektrozařízení a zjednodušení administrativní podoby Seznamu těchto výrobců elektrozařízení. 
O další novele zákona o odpadech, kterou Senát vrátil poslancům s pozměňovacím návrhem, jsme psali v samostatném článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.