Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vláda: Seznam nemocí z povolání a evidence úrazů

Vláda minulý týden na svém posledním zasedání před oficiální dovolenou schválila nový seznam nemocí z povolání a zpřesnění hlášení a evidence pracovních úrazů. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložila vládě ke schválení návrh na změnu nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, a návrh na změnu nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Oba návrhy byly schváleny a platit budou od 1. 1. 2015.

Seznam nemocí z povolání
Změnou nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, se aktualizuje seznam nemocí z povolání s ohledem na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny. Stávající seznam nemocí z povolání je z roku 1995 a dosud byl novelizován pouze jednou v roce 2011. Protože se objevují nové nemoci způsobené výkonem práce a zároveň dochází k vývoji vědeckého poznání, bude se revize seznamu nemocí z povolání provádět každé dva roky. Od 1. 1. 2015 se seznam rozšíří o rakovinu vaječníků způsobenou expozicí azbestu a o nemoci tíhových váčků z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Aktualizovaný seznam nemocí z povolání ve znění, jak bude platit od 1. 1. 2015, najdete zde.

Hlášení a evidence pracovních úrazů
Novelizací nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, dostane evidence pracovních úrazů přesnější pravidla. Zaměstnavatelé tak např. budou muset v knize úrazů popisovat úrazový děj. Dojde ke změně způsobu evidování pracovních úrazů a také k lepšímu zabezpečení toku informací o pracovních úrazech subjektům, které je dále využívají. Zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti bude přesnější a úrazy budou evidovány podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace Evropské statistiky pracovních úrazů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.