Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Energetické štítky pro vysavače

Od 1. září 2014 budou všechny běžné vysavače uváděné na trh v Evropské unii povinně označeny energetickým štítkem s informacemi o jeho výkonu. Od stejného data se také nesmějí uvádět na trh vysavače se jmenovitým příkonem vyšším než 1 600 W. Někteří prodejci se proto již nyní předzásobují vysavači s příkonem nad 1600 W. Za další tři roky EU regulaci ještě zpřísní a maximální povolený příkon sníží na 900 W. Výrobky také podle nařízení EU budou muset splňovat definované požadavky na účinnost vysávání.

Nové povinnosti pro dodavatele vysavačů přináší dvě evropská nařízení - Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 665/2013/EU, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů a Nařízení Komise č. 666/2013/EU, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů. Evropská komise si od aplikace těchto nařízení slibuje úsporu elektřiny.
Od 1. září 2014 budou muset mít všechny vysavače uváděné na trh v EU energetický štítek, na kterém bude kromě názvu nebo ochranné známky dodavatele a identifikační značky modelu vyznačeno také šest následujících parametrů:
  • třída energetické účinnosti
  • průměrná roční spotřeba energie
  • třída emisí prachu z vysavače
  • třída účinnosti čištění pro koberce
  • třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy
  • hladina akustického výkonu
Kromě hladiny hluku, která je udávána v decibelech, a roční spotřeby energie udávané v kWh se všechny ostatní parametry znázorňují barevnou škálou A až G, kde A je nejlepší hodnotou a G tou nejhorší. Vysavačů s vodním filtrem se povinnost označení energetickým štítkem bude týkat až od 1. 9. 2017.
Kromě nutnosti označit vysavače energetickým štítkem musí také od 1. 9. 2014 všechny vysavače uváděné na evropský trh mít jmenovitý příkon menší než 1 600 W. Dále musí splňovat požadavky na roční spotřebu energie a schopnost odstraňování prachu na koberci a na tvrdé podlaze. Požadované hodnoty jsou uvedeny v přílohách nařízení č. 666/2013/EU.
Od 1. 9. 2017 pak budou muset vysavače mít jmenovitý příkon menší než 900 W a požadavky na roční spotřebu energie a schopnost odstraňování prachu na koberci a na tvrdé podlaze budou ještě přísnější. Přibude také povinnost splnit požadavky na emise prachu z vysavače, hladinu akustického výkonu, trvanlivost hadice a provozní životnost motoru.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.