Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z převodu nemovitostí - doporučená formulace při změně poplatníka

Generální finanční ředitelství vydalo informaci ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Upřesňující informace byla vydána proto, že se správci daně z nabytí nemovitých věcí setkávají velmi často s nevhodně formulovaným textem při volbě změny poplatníka, a to i ve smlouvách sepisovaných notáři či realitními kancelářemi.

Ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, říká, že daň při koupi nebo směně nemovitosti zaplatí převodce, pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem bude nabyvatel. Pokud má tedy být poplatníkem nabyvatel (kupující), musí být ze smlouvy zřejmé, že se na tom obě strany dohodly. Podle správce daně jsou ve smlouvách často používány nevhodné formulace jako např. „daň zaplatí nabyvatel“ nebo „daňové přiznání podá a daň uhradí nabyvatel“. Z takové formulace ale pouze vyplývá záměr přenést na nabyvatele část povinností v daňovém řízení. Správce daně ale vyžaduje formulaci, ze které je zřejmá shoda na změně osoby poplatníka, protože plnohodnotné převzetí postavení poplatníka není pouze převzetí povinnosti placení daně či podání daňového přiznání.
Prodávající (převodce) se tak vystavuje nebezpečí, že i když na základě smlouvy daňové přiznání podá a daň zaplatí nabyvatel, správce daně bude za poplatníka stále považovat prodávajícího, a protože od něj platbu neobdrží, bude mu následně účtovat i pokuty za opožděně podané daňové přiznání a úroku z prodlení za pozdě zaplacenou daň podle § 250 a § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
Generální finanční ředitelství proto z důvodu jednoznačnosti doporučuje např. takovýto text: „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel“.
Plný text informace GFŘ najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.