Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výjimka pro nekvalifikované učitele

Koncem minulého týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle stávajícího znění zákona o pedagogických pracovnících měly od začátku roku 2015 na školách učit výhradně kvalifikované osoby s vysokoškolským vzděláním pedagogického zaměření. Protože se ale ukázalo, že by ze škol muselo odejít poměrně hodně učitelů, byly schváleny výjimky, aby někteří nekvalifikovaní učitelé mohli na svých místech zůstat. Novela zákona, která vyšla pod číslem 197/2014 Sb., začne platit 1. ledna 2015.

Přestože podmínka odborné kvalifikace je v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, již deset let, učí na školách stále tisíce zaměstnanců, kteří kvalifikační předpoklady nesplňují. Novelou č. 197/2014 Sb. se zavádí výjimka pro učitele starší 55 let minimálně s dvacetiletou praxí na příslušném druhu školy. Dále pak z povinné kvalifikace budou vyjmuti rodilí mluvčí. Pedagogický pracovník, pro kterého je příslušný cizí jazyk rodným jazykem nebo který jej ovládá na úrovni rodného jazyka, bude smět vyučovat konverzaci v tomto cizím jazyce, získal-li alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou. Rodilý mluvčí, který získal jakékoliv vysokoškolské vzdělání, alespoň na úrovni bakaláře, bude smět vyučovat jazyk jako celek. Jako na kvalifikované se také bude pohlížet na odborníky z praxe, umělce a trenéry, kteří ale budou smět učit jen na částečný, maximálně poloviční, úvazek.
Všichni ostatní učitelé musí do konce letošního roku alespoň zahájit studium pro získání pedagogické kvalifikace, jinak budou muset ve školách skončit. Pouze v případech, kdy ředitelé škol prokazatelně nebudou mít za nekvalifikovanou sílu náhradu s odbornou kvalifikací, novela umožňuje zajistit na nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu výuku prostřednictvím nekvalifikovaných učitelů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.