Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Pracující důchodci mají právo na slevu na dani

Včera byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nález č. 162/2014 Sb., kterým Ústavní soud rozhodl o neústavnosti dosavadní úpravy slevy na dani pro pracující starobní důchodce. Od 1. 1. 2013 si tzv. základní slevu na poplatníka ve výši 24 840,- Kč za rok nemohl odečíst poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu (psali jsme zde). Ústavní soud nálezem č. 162/2014 Sb. tuto regulaci zrušil a pracující důchodci tak mohou uplatnit slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 příjemci starobního důchodu. Finanční správa už zveřejnila odpovědi na nejčastější dotazy k uplatnění slevy starobními důchodci.

Ústavní soud svým nálezem č. 162/2014 Sb. vyhověl návrhu 19 senátorů a ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy k 4. 8. 2014, zrušil část ustanovení § 35 ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb. Konkrétně se z ustanovení vypouštějí slova: "daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu".
Ústavní soud svým nálezem neuznal, že by zrušení slevy na poplatníka mělo pro pracující důchodce rdousící neboli konfiskační dopad ve vztahu k jejich majetku a že by daná úprava byla přímo v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tedy s ochranou samotného vlastnického práva.
Protiústavnost zrušení slevy pracujícím důchodcům ale soud shledal v nerovnosti, a to jak mezi pracujícími starobními důchodci a všemi ostatními poplatníky daně z příjmů, tak i v nerovnosti uvnitř samotné skupiny pracujících starobních důchodců.
Principem tzv. základní slevy na poplatníka je zajištění určité minimální částky příjmu, ze které se s ohledem na její potřebnost k zajištění důstojného života neplatí daň. Tato částka by měla pro všechny poplatníky být ve shodném nebo srovnatelném rozsahu. Sleva na poplatníka proto pro všechny poplatníky činí shodně 24 840,- Kč. Po zrušení slevy pro pracující důchodce měl funkci tohoto minimálního nedaněného příjmu plnit jejich starobní důchod, ten se ale svou výší u jednotlivých poplatníků liší a to mnohdy i značně.
Nerovnost uvnitř skupiny pracujících důchodců pak Ústavní soud viděl v tom, že přiznání slevy bylo vázáno jen na jediný den v roce, a to na 1. leden. Ti, kteří jsou poživateli starobního důchodu k 1. lednu daného roku, na slevu nárok nemají. Ti, kteří se do stejného postavení dostanou kdykoliv později, např. hned 2. ledna, mají nárok na slevu v plné výši.
Dále pak Ústavní soud označil za neústavní i samotný postup zákonodárce, kdy změna zákona vyšla ve Sbírce zákonů dne 27. 12. 2012 a platit začala hned k 1. 1. 2013. Pracující důchodci tak měli jen 4 dny na to, aby se seznámili s obsahem tak závažné změny a přizpůsobili jí své ekonomické aktivity.
S ohledem na všechny výše uvedené důvody Ústavní soud příslušnou právní úpravu zrušil ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy k 4. 8. 2014. Slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu.
Finanční správa již 1. srpna zveřejnila na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob poplatníky pobírajícími starobní důchod. V dokumentu je upřesněn např. způsob, jakým si mají poplatníci slevu odečíst z daní, a jak slevu uplatnit i za uplynulé období od začátku letošního roku.
Rozhodnutí Ústavního soudu zřejmě jen o krátkou dobu předstihlo novelu připravenou vládní koalicí, která již je v Poslanecké sněmovně a kterou se má základní sleva na dani pro pracující důchodce znovu zavést.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.