Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o odpadech

Poslanecká sněmovna se včera večer mimo jiné zabývala projednáním novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kterou Senát vrátil poslancům s pozměňujícím návrhem. Původní návrh novely vzešel právě ze Senátu a obsahoval opatření, která mají umožnit krajům regulovat sběrny surovin. Při projednání ve Sněmovně do něj sněmovní výbor pro životní prostředí přidal také zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů od roku 2024. Poté se návrh znovu dostal k posouzení senátorům, a ti do něj přidali ještě další a tvrdší opatření k omezení krádeží kovů, a sice úplné zrušení výkupu surovin ve sběrnách pro běžné občany. Novela se tak znovu vrátila do Sněmovny, kde se ale poslanci nakonec k pozměňovacímu návrhu Senátu nepřiklonili.

Cílem návrhu, který senátoři na počátku celého legislativního procesu předložili k projednání poslancům, bylo umožnit krajům zrušit povolení těm sběrnám surovin, které poruší podmínky výkupu. Tím se má ztížit možnost výkupu kradených kovů. Návrh, aby pravomoc k rušení sběren měly přímo obce, neprošel.
Přes odpor opozice v Poslanecké sněmovně byla novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, schválena i s pozměňovacím návrhem sněmovního výboru pro životní prostředí, podle kterého bude od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. Odpady, které jsou dnes běžně skládkovány, budou tedy od roku 2024 mířit výhradně do spaloven. Pro obce se zavádí povinné třídění kovů a bioodpadu, a to již k 1. 1. 2015.
Když se novela po schválení Poslaneckou sněmovnou znovu dostala k senátorům, vložili do ní další a tentokrát výrazně tvrdší opatření proti krádežím kovů. Do § 18 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, chtěli senátoři přidat dva nové odstavce, kterými by zcela zakázali výkup odpadu ve sběrných surovinách pro běžné občany. Sběrny by nadále umožňovaly pouze bezplatný odběr všech surovin, peníze ani jiné nepeněžité odměny by za ně ale občanům nevyplácely. Peníze by za suroviny dostávali jen podnikatelé nebo firmy, a to pouze formou bezhotovostní platby na účet. Tento návrh ale poslanci po delší diskusi nepřijali a novelu schválili ve znění, ve kterém ji původně senátorům poslali. Výkup odpadu ve sběrných surovinách zůstane tedy pro běžné občany zachován.
Novela bude nyní odeslána k podpisu prezidentovi, platit by měla od 1. 1. 2015.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.