Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NS: Stavební spoření založené ve prospěch dítěte

Nejvyšší soud nedávno rozhodoval v případu otce, který založil stavební spoření ve prospěch syna a po čtyřech letech se rozhodl ho předčasně ukončit. Stavební spořitelna jeho výpověď přijala, smlouvu ukončila a vyplatila otci naspořené peníze. Nejvyšší soud ale rozhodl, že spořitelna k tomu nebyla oprávněna. Výpověď stavebního spoření dětí by měl podle soudců schválit soud.

Konkrétně se soudci zabývali případem otce, který v roce 2001 uzavřel smlouvu o stavebním spoření ve prospěch svého syna. Po čtyři roky pak platil na účet částku 1.500,- Kč měsíčně a následně se rozhodl smlouvu vypovědět. Stavební spořitelna smlouvu v roce 2005 na základě otcem podané výpovědi ukončila a otci vyplatila 64 tisíc korun, tedy naspořenou částku poníženou o srážku za předčasné ukončení. Syn ale s výplatou peněz otci nesouhlasil a obrátil se k soudu. Obvodní soud pro Prahu 2 a následně také Městský soud v Praze synovu žalobu zamítli, až nyní po 14 letech rozhodli soudci Nejvyššího soudu v jeho prospěch.
Nakládání se stavebním spořením nezletilého patří podle soudců mezi "neběžné" majetkové záležitosti, které vyžadují rozhodnutí soudu, který je schválí jen v případě, že jsou v zájmu dítěte. Rozhodování o tom, co je či není běžná záležitost, závisí nejen na výši částky, o kterou se jedná, ale také na majetkových poměrech nezletilého a na složitosti daného úkonu. Výpověď smlouvy o stavebním spoření podle Nejvyššího soudu běžnou záležitostí není a spořitelna tedy pochybila, když smlouvu ukončila a peníze otci vyplatila.
Soudci v tomto starším případě rozhodovali podle legislativy platné v době vzniku celé kauzy, zejména podle původního občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Oporu má ale jejich rozhodnutí i v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Konkrétně § 898 nového občanského zákoníku stanoví, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Jak již bylo výše uvedeno, výpověď smlouvy o stavebním spoření není běžnou záležitostí a nejedná se ani o zanedbatelnou majetkovou hodnotu, rodiče tedy potřebují souhlas opatrovnického soudu.
Nakládání se stavebním spořením nezletilého přirovnal Nejvyšší soud k uzavření dědické dohody, odmítnutí dědictví, nedovolání se neplatnosti závěti za nezletilého, nabytí či převod motorového vozidla, nabytí nemovité věci nezletilým, uznání dluhu a postoupení pohledávky učiněné za nezletilého či prodej akcií v majetku nezletilého. Ve všech těchto případech jde o složitý právní úkon, který se významně dotýká majetkových poměrů nezletilého, proto musí jednoznačně podléhat soudní kontrole.
Argument, podle kterého by rozhodováním o účtech dětí došlo k přetížení až zahlcení soudů, Nejvyšší soud odmítl. Plný text Rozsudku Nejvyššího soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.