Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NS: Přetáčení tachometrů

Nejvyšší osud vydal dnes v rámci své sjednocující rozhodovací praxe právní větu, podle které se prodej vozidla s upraveným, tzv. přetočeným, počtem ujetých kilometrů posuzuje jako trestný čin podvodu, pokud je tím kupujícímu způsobena škoda nad 5000 korun. Právní názor Nejvyššího soudu bude návodem pro soudy nižších instancí, pro policii a státní zástupce při řešení a posuzování obdobných případů.

Nejvyšší soud rozhodoval případ muže ze Zlína, který za 7.000,- EUR, tedy v ceně do 200.000,- Kč, zakoupil automobil se stavem počtu ujetých kilometrů 340.000 km. Stav tachometru nechal následně upravit na polovinu, tedy na 170.000 km a vůz prodal za částku 379.000,- Kč. Podle soudu tím poškozenému způsobil škodu nejméně ve výši 159.000,- Kč. Soud ve Zlíně muže odsoudil k 1 roku vězení s podmíněným odkladem na 1,5 roku, s čímž odsouzený nesouhlasil a postupně se odvolával až k Nejvyššímu soudu. Svá odvolání zdůvodňoval tím, že přetočení tachometru není trestným činem.
Nejvyšší soud se přiklonil k názoru soudců nižších soudů a ve svém rozhodnutí uvedl, že jednání pachatele, který prodává vozidlo se stočeným počtem najetých kilometrů a poškozuje tak nové kupce, na nichž získává majetkový prospěch, se posuzuje jako trestný čin podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Protože ale ve věci panovala u různých soudů značná nejednotnost, vydal Nejvyšší soud nový právní názor, podle kterého se nyní bude v podobných případech postupovat.
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) letos na jaře uvedl, že připravuje zákon, podle kterého by trestným činem bylo nejen samotné přetáčení tachometrů, ale i pouhé nabízení takové služby.

Právní věta: Přečin podvodu podle § 209 tr. zákoníku
Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5.000,- Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil.

Plný text rozhodnutí Nejvyššího soudu bude zveřejněn až po jeho doručení všem účastníkům řízení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.