Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nižší odměny za vymáhání malých částek

Dnešním dnem začala platit novela vyhlášky o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, tzv. advokátního tarifu. Advokáti budou nově dostávat výrazně nižší odměny za vymáhání drobných pohledávek. Podle ministerstva spravedlnosti se novelou vyhlášky omezí současná praxe, která umožnila advokátům výhodně podnikat na úkor sociálně slabých.

Novelizující vyhláška č. 120/2014 Sb. nabyla účinnosti dnešním dnem, tedy 1. 7. 2014, a do vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, tzv. advokátního tarifu, vkládá nový § 14b. Nový paragraf se týká úpravy advokátních tarifů u tzv. formulářových žalob ve sporech o pohledávky do 50 tisíc korun. Novelou se snižují částky, které musí v občanském soudním řízení neúspěšná strana nahradit straně úspěšné.
Až do loňského dubna stanovovala paušální náhrady tzv. přísudková vyhláška, kterou ale Ústavní soud zrušil (psali jsme zde). Po zrušení přísudkové vyhlášky se výše náhrady nákladů řízení řídila právě vyhláškou č. 177/1996 Sb., tedy tzv. advokátským tarifem. Nyní byl novelou č. 120/2014 Sb. vložen nový § 14b, který stanovuje speciální nižší tarif právě pro tzv. formulářové žaloby. Toto pojmenování vzniklo z praxe, kdy právníci měli již předem připravené formuláře, kam pouze vyplnili aktuální údaje o žalovaném a vyúčtovali nemalé náklady na právní služby. Náklady řízení tak stoupaly do tisíců, a to i u sporů týkajících se např. nezaplacené pokuty v MHD.
Nový § 14b řeší občanská soudní řízení, která byla zahájena návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech, a v nichž je předmětem řízení peněžité plnění do 50 tisíc korun a žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení. Ve sporech o pohledávku do 10 tisíc korun bude náhrada odměny advokáta za podání žaloby přiznána ve výši 200 korun za každý úkon právní služby. Obvykle jde o tři úkony - převzetí právního zastoupení, předžalobní výzvu a návrh na zahájení řízení - advokát tak inkasuje dohromady 600 korun. U pohledávek do 30 tisíc korun činí sazba 300 korun a u pohledávek do 50 tisíc korun je sazba 500 korun za každý právní úkon při podání žaloby. Za každý další úkon může právník účtovat mimosmluvní odměnu, celková výše jeho odměny ale nesmí přesáhnout výši žalované částky.
Dále je možné do odměny zahrnout ještě paušální částku jako náhradu za vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, a to ve výši 100 korun za každý z úkonů právní služby u sporů do 30 tisíc korun a 300 korun za každý úkon u sporů do 50 tisíc korun.
Pokud je soudní rozhodnutí vykonáváno exekutorem a pokud jde o peněžité plnění do 50 tisíc korun, může být náhrada na odměnu exekutora za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení 100 Kč za každý z těchto úkonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.