Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Definitivní konec anonymních akcií

K dnešnímu dni končí v České republice tzv. anonymní akcie. Akcie, k jejichž vlastnictví se majitelé do dnešního dne nepřihlásí, ztratí hodnotu. Zákon o obchodních korporacích, který od 1. ledna 2014 nahradil původní obchodní zákoník, již tzv. anonymní akcie nepřipouští. Lhůta pro jejich změnu do 30. 6. 2014 je stanovena zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Zákon ukládá povinnosti jak akciovým společnostem, tak jednotlivým akcionářům.

Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, nabyl účinnosti 30. 6. 2013. K 1. lednu 2014 se pak na základě tohoto zákona automaticky změnily všechny listinné akcie na majitele, které nebyly imobilizovány (fyzicky uloženy v listinné podobě u banky) nebo zapsány v centrálním depozitáři, na listinné akcie na jméno. Tyto zákonem změněné akcie pak musí jednotliví akcionáři předložit společnosti k vyznačení nezbytných identifikačních údajů nebo k výměně za nové akcie. Zároveň akcionář musí sdělit společnosti všechny potřebné údaje k zápisu do seznamu akcionářů. Akciové společnosti ke splnění těchto povinností musely všechny své akcionáře vyzvat nejpozději do 30. 3. 2014. Pokud někteří akcionáři výzvy neuposlechli do dnešního dne, tj. do 30. 6. 2014, nemohou již vykonávat svá práva spojená s akciemi. Nemohou se tedy účastnit a hlasovat na valné hromadě a nebudou jim vypláceny dividendy, a to do doby než splní povinnosti dané zákonem.
Do stejného data, tedy do 30. 6. 2014, musí představenstva společností uvést do souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. své stanovy a podat návrh na zápis změny formy akcií do obchodního rejstříku.
Zapsání akcií do centrálního depozitáře, jejich uložení v listinné podobě u bank nebo výměna za listinné akcie na jméno zajistí identifikaci vlastníka. To mohou využít policisté, žalobci, soudci či zadavatelé veřejných zakázek a poskytovatelé dotací. Současně byla zavedena povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u banky, který bude povinnou náležitostí seznamu akcionářů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.