Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení výkupních cen půdy pro stavbu dálnic

Zítřejším dnem, tzn. 13. září 2014, nabude účinnosti novela č. 178/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Podle novely bude mít stát možnost nabízet vyšší výkupní ceny za zemědělskou a lesní půdu pro stavbu silnic a dálnic. Odhadní cenu bude možné navýšit až na 16násobek.

Podle dosavadního znění § 3b zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, bylo možné navýšit cenu stanovenou znaleckým posudkem maximálně o 100 % u všech pozemků s výjimkou stavebních, tedy i u zemědělské a lesní půdy. Novela č. 178/2014 Sb. možnost navýšení ceny značně zvyšuje. Znalecky stanovenou cenu bude moci stát navýšit až na šestnáctinásobek. U stavebních pozemků zůstane zachováno možné navýšení odhadní ceny maximálně o 15 %.
Podle důvodové zprávy k novele se toto řešení přijímá na omezenou dobu, a to do doby přijetí komplexního řešení majetkové přípravy a schvalování dopravních staveb v podobě speciálního zákona o dopravních liniových stavbách.  Navýšení výkupních cen zemědělských a lesních pozemků až na šestnáctinásobek znalecky stanovené ceny má umožnit efektivnější motivaci vlastníků k dobrovolnému prodeji, což je z hlediska časového, administrativního i finančního nejoptimálnější postup pro obě strany.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.