Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Odložení vyplácení náhrad za zpoždění vlaků

Jedním z deseti zákonů, které minulý týden podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Novela původně přinášela jen drobnou úpravu týkající se rozhodování Drážního úřadu. Přijetím pozměňovacího návrhu poslance Martina Kolovratníka (ANO) bude ale o pět let odložena zákonná povinnost vyplácení kompenzací za zpoždění vlaků nebo sníženou kvalitu služeb při vnitrostátní železniční přepravě.

Novela měla původně jen implementovat do české legislativy rozsudek Soudního dvora Evropské unie, kterým bylo konstatováno porušení unijní směrnice Českou republikou. Konkrétně šlo o úpravu § 64 zákona o dráhách, kterou se vyloučí správní přezkum rozhodnutí drážního správního úřadu v rámci odvolacího i přezkumného řízení. Tento správní přezkum doposud vykonávalo Ministerstvo dopravy, nově jej smí na základě rozsudku Soudního dvora EU vykonávat pouze soud.
novele byl ale předložen a poslanci následně i přijat pozměňovací návrh, kterým se pro železniční dopravce o pět let prodlouží výjimka z některých povinností, jež požadují příslušná evropská nařízení. Práva cestujících v mezinárodní přepravě se již od prosince roku 2009 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007/ES, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.
Pro oblast vnitrostátní veřejné drážní osobní dopravy byla § 36a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, odložena aplikace výše uvedeného evropského nařízení až do 3. prosince 2014 (psali jsme zde). Přijetím novely zákona o dráhách ve znění pozměňovacího návrhu poslance Kolovratníka se ale tato výjimka z evropských pravidel pro vnitrostátní železniční přepravu prodlouží až do 3. prosince 2019. Mimo jiné tak dopravci až do tohoto data nemají zákonnou povinnost odškodňovat cestující za zpoždění vlaků o více než hodinu nebo za nepohodlí či sníženou kvalitu služeb na vnitrostátních spojích. Například České dráhy ale tyto kompenzace již vyplácejí (psali jsme zde).
Novela vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, díky nutnosti včasné implementace evropského rozsudku nabude účinnosti dnem vyhlášení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.