Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o dětských skupinách

Poslanecká sněmovna včera přehlasovala veto prezidenta republiky a definitivně tak schválila návrh nového zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poslanci se zákonem zabývali již potřetí, protože koncem července byl vrácen ze Senátu s pozměňovacím návrhem, jehož hlavním cílem byla zejména snaha o zachování tzv. lesních školek. Poslanci tehdy návrh senátorů přehlasovali a zákon schválili v původním znění, jak byl odeslán do Senátu. A právě to, že zákon nebyl schválen ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, uvedl později jako důvod svého veta prezident Miloš Zeman. Včera pak Sněmovna zákon schválila nejnižším možným počtem hlasů, tedy 101 hlasem. Zákon nyní bude vyhlášen a začne platit.

Dětské skupiny
Dětské skupiny budou alternativou mateřských škol a mají řešit současný nedostatek míst ve školkách. Požadavky na zřízení a následný provoz dětských skupin jsou mírnější než u mateřských škol. Dětskou skupinu bude tvořit maximálně 24 dětí. Jejich provozovatelem mohou podle zákona být firmy, úřady, obce, kraje, vysoké školy, spolky a neziskové organizace. Rodiče budou s provozovatelem uzavírat smlouvu. Provozovatel musí zajistit plán výchovy a péče, vhodné prostory a odborný personál. Dětské skupiny jsou určené pro děti od jednoho roku do začátku povinné školní docházky. Děti budou muset mít všechna v ČR povinná očkování, tedy proti tetanu, záškrtu, černému kašli, hepatitidě B, dětské obrně, haemophilu influenzae, spalničkám, příušnicím, zarděnkám a u rizikových skupin i proti TBC. Dětské skupiny nebudou muset zajišťovat stravování dětí.
Senátoři při projednávání zákona vzali v potaz petici Asociace lesních školek a povinnou plošnou registraci všech zařízení předškolního vzdělávání chtěli změnit na dobrovolnou. S registrací totiž souvisí nutnost podřídit se také všem pravidlům, včetně přísných hygienických a technických parametrů. To by pro část alternativních zařízení péče o předškolní děti, jako jsou např. lesní školky, některá rodinná či mateřská centra, mohlo být i likvidační. Pozměňovací návrh Senátu se také  zabýval pravidelností provozu dětské skupiny a úpravou výčtu odbornosti personálu.
Poslanecká sněmovna ale senátní změny nepřijala a setrvala na původním znění zákona, což se prezidentovi nelíbilo a zákon podle  čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky vrátil poslancům. Sněmovna prezidentské veto přehlasovala. Nedostatky nového zákona budou podle premiéra Bohuslava Sobotky vyřešeny novelou, která vychází z již zpracovaného materiálu koaličního partnera KDU-ČSL. Novela bude mít prioritu na prosincové schůzi Sněmovny, aby mohla být schválena na začátku příštího roku.

Daňová sleva
Nový zákon o dětských skupinách také mimo jiné mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zavádí nový druh daňové slevy. Ta je určena rodičům, kteří své dítě umístí v daném zdaňovacím období v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu bude možné uplatnit ve výši prokazatelně vynaložených nákladů, avšak maximálně do výše minimální mzdy. Za rok 2014 tedy maximálně do výše 8500 Kč, za rok 2015 to bude 9200 Kč. Dosavadní slevy na vyživované dítě se nová sleva nijak nedotkne. Slevu bude moci na rozdíl od slevy na vyživované dítě uplatnit pouze rodič, nikoliv prarodič. Sleva se bude uplatňovat jednou ročně za celý kalendářní rok, nikoliv měsíčně po dvanáctinách, jako je tomu u slevy na vyživované dítě. U nové slevy se také zatím nepočítá s jejím omezením pro živnostníky uplatňující tzv. výdajové paušály.
Pro zřizovatele registrovaných zařízení mají být daňově uznatelné náklady spojené s provozem dětské skupiny.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.