Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Jedním ze zákonů, které minulý týden vyšly ve Sbírce zákonů, je zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Jde o zcela nový zákon, který připravila vláda. Zákon zavádí pravidla spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou při předcházení útokům na informační technologie. Zákon o kybernetické bezpečnosti bude platit od 1. ledna 2015.

Hlavním cílem nového zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, je ochrana kritické infrastruktury a informačních systémů, které jsou podstatné pro fungování státu. Předpis má zefektivnit a zrychlit reakci na kybernetické hrozby, které by mohly představovat nebezpečí pro zájmy České republiky. 
Zákon ukládá poskytovatelům elektronických komunikací monitorovat a hlásit všechny bezpečnostní incidenty Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ). Ten může podle zákona vyhlásit stav kybernetického nebezpečí, a to v případě, že je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo sítích elektronických komunikací, a mohly by tím být porušeny zájmy České republiky. Stav kybernetického nebezpečí se vyhlašuje na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 7 dnů, uvedenou dobu může ředitel NBÚ prodloužit, souhrnná doba trvání nesmí být ale delší než 30 dnů.
Zákon o kybernetické bezpečnosti počítá se dvěma dohledovými pracovišti, a to vládním a národním CERT. Vládní CERT bude provozován NBÚ pro státní instituce a kritickou informační infrastrukturu. Národní CERT bude provozován právnickou osobou pro soukromou a akademickou sféru. Provozovatel národního CERT bude vybrán ve standardním výběrovém řízení. NBÚ zveřejní na svých internetových stránkách údaje o provozovateli národního CERT, a to jeho obchodní firmu nebo název, adresu sídla, identifikační číslo osoby, identifikátor datové schránky a adresu jeho internetových stránek.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.