Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Spolky mohou podat návrh na zrušení územního plánu

Ústavní soud vydal tento týden průlomový nález, podle kterého mohou spolky (dříve občanská sdružení) za určitých okolností podat návrh na zrušení územního plánu. K podobným problémům se doposud mohli vyjadřovat jen vlastníci pozemků či nemovitostí nebo jejich sousedé.

Ústavní soud (ÚS) rozhodoval v případě Sdružení pro ochranu krajiny, které sdružuje občany z obcí ležících na území přírodního parku Čížovky. Oblast leží v katastrálním území Čížovky, Petkovy, Domousnice a jejich blízkého okolí. Občanské sdružení podalo návrh na zrušení územního plánu obce Petkovy na Mladoboleslavsku z důvodu ochrany přírodního parku, ve kterém měla podle navrženého územního plánu vzniknout nová výstavba.
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost občanského sdružení a ve svém odůvodnění uvedl, že z judikatury vyplývá, že občanská sdružení nejsou legitimována k návrhu na zrušení opatření obecné povahy v podobě územního plánu.
Ústavní soud ale ústavní stížnosti občanského sdružení vyhověl a rozsudek Nejvyššího správního soudu zrušil. Podle nálezu Ústavního soudu mají takzvanou aktivní legitimaci k podání návrhu na změnu územního plánu občanská sdružení v takovém případě, jestliže sídlí v lokalitě dotčené územním plánem nebo jestliže tam členové sdružení vlastní nemovitosti. Podle ÚS by bylo na první pohled absurdní, kdyby vlastník pozemku sousedícího s regulovaným územím nemohl podat návrh na zrušení územního plánu jen proto, že se sdružil s dalšími obyvateli téže obce a postupují společně. Nález Ústavního soudu lze vztáhnout na spolky bez ohledu na předmět činnosti, a to takové, u nichž bude dán předpoklad zkrácení na právech opatřením obecné povahy ve smyslu § 101a odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. 
Podle ÚS ale nemůže být aktivní legitimace spolků bez hranic. Soudy musí zohledňovat například cíle sdružení a jeho zavedenost v lokalitě dotčené územním plánem. Rozhodnutí tak závisí na rozumně uvažujícím soudci, aby s vědomím společenského významu územního rozvoje i občanského sdružování dokázal posoudit, zda je spolek k účasti v řízení o zrušení opatření obecné povahy oprávněn.
Plný znění nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Související články:
Z občanských sdružení se stanou spolky

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.