Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

Vzhledem k tomu, že v měsíci dubnu se do evidence Úřadu práce přihlásilo větší množství rodičů po rodičovské dovolené, vydal Úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí tiskovou zprávu, která vysvětluje, jak se v těchto případech stanoví výše podpory v nezaměstnanosti.

Pokud rodič v předchozích dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců, bude mu takové zaměstnání započteno přednostně a získá nárok na podporu v nezaměstnanosti vypočtenou z předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku. První dva měsíce tak bude pobírat 65 %, v dalších dvou měsících 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 % předchozího příjmu.
Ve většině případů ale rodiče přicházejí na Úřad práce po rodičovské dovolené s tím, že podmínku zákona splňují díky tzv. náhradní době pojištění, nikoliv tím, že by v posledních dvou letech odpracovali 12 měsíců. I když bývá rodič zaměstnavatelem veden ve stavu zaměstnanců, zaměstnání ve většině případů fyzicky nevykonává, protože je na rodičovské dovolené. Osobní péče o dítě ve věku do 4 let se podle § 41 zákona o zaměstnanosti považuje za náhradní dobu zaměstnání. V těchto případech se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství. Ta je pro letošní rok 24 622 Kč. Podle § 51 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dostane takový nezaměstnaný rodič za první 2 měsíce dávku ve výši 0,15násobku (3 694 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12násobku (2 955 Kč) a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství (2 709 Kč). Protože rodiče jsou zpravidla ve věku do 50 let, je podpůrčí doba podle § 43 zákona o zaměstnanosti pouze pětiměsíční.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.