Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí - den splatnosti

Dnešek je dnem splatnosti daně z nemovitostí. K dnešnímu dni, tj. k 2. 6. 2014, musí být příslušná částka již připsána na účet finančního úřadu. Ten, kdo daň dosud nezaplatil a chce tak učinit v termínu, musí tedy dnes složit hotovost na pokladně finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou bylo nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května daného roku. Letos ale 31. květen připadl na sobotu, daň je proto splatná k 2. červnu 2014. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do 2. 6. 2014 a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli však pouze lidé, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, nebo u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně. Letos také vznikla povinnost podat daňové přiznání v některých případech, kdy se měnila výše daně v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost a s tím související novelizací zákona o dani z nemovitých věcí (psali jsme zde). Výši daně poplatníkům sdělil finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem.
Stejně jako v předchozích letech, rozeslala i letos daňová správa všem poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky na úhradu této daně. Na standardní složence typu A s alonží je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2014, výše a termíny splatnosti splátek a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Dále je na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí. 
Od loňského roku spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Jde o změnu, která nastala od 1. 1. 2013 na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Proto je od loňského roku daň z nemovitých věcí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje. Pokud má poplatník nemovitosti na území více krajů, byly mu všechny složenky zaslány společně v jedné obálce.
Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla dnes 2. června 2014 připsána na účet finančního úřadu. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.
Aktualizované odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků daně z nemovitých věcí najdete zde na webových stránkách Finanční správy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.