Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud vyzval k úctě k rodičům

Ústavní soud se minulý týden zastal muže, který ve vlastním domě vyměnil zámky a vystěhoval věci své dcery. Z „hnízda“ mají v dospělosti vyletět děti, nikoliv rodiče, zaznělo v nálezu soudkyně zpravodajky Ivany Janů. Ústavní soud zároveň apeloval na citlivé řešení rodinných sporů.

Ústavní soud řešil stížnost muže, který nechal ve vlastním domě 18 let bydlet dceru i s její rodinou. Opakovaně ji vyzýval, aby se odstěhovala a vyklidila prostory, které obývala. Dcera ale zabírala další části domu, na výzvy nereagovala a nakonec došlo i k fyzickému napadání otce. Otec dceru nechtěl udat, protože mu to přišlo nemorální, a dokonce jí koupil vlastní byt. Dcera se ale otce snažila z jeho vlastního domu vyhnat. Otec nakonec ze zoufalství zvolil poněkud nešťastné řešení a za nepřítomnosti dcery její věci vystěhoval a vyměnil zámky. Dcera na něj za toto jednání podala trestní oznámení a soudy otce odsoudily za porušování domovní svobody a neoprávněné vniknutí do bytu jiného.
Ústavní soud svým nálezem všechny předchozí rozsudky v tomto případu zrušil a postavil se na stranu otce. Soudci se shodli na tom, že obecné soudy přistupovaly k jeho případu zúženě a věc nehodnotily v celém jejím kontextu, čímž došlo k zásahu do stěžovatelových práv garantovaných Listinou základních práv a svobod (dále jen Listina). Předchozími rozsudky byla porušena zásada subsidiarity trestní represe podle čl. 39 Listiny, stěžovatelovo právo vlastnické dle čl. 11 odst. 1 a právo na nedotknutelnost obydlí dle čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Soudkyně zpravodajka Ivana Janů uvedla, že „Děti mají rodiče ctít a respektovat, přičemž nejde jen o morální zásadu, ale také požadavek zahrnutý v občanském zákoníku. Z ”hnízda" mají v dospělosti vyletět děti, nikoliv rodiče.“ Nález také nabádá k tomu, aby v rodinných konfliktech soudy rozhodovaly zvláště citlivě a trestní postih braly až jako poslední možnost, který vztahy nevylepší. Svými rozhodnutími pak musí soudy podporovat a pěstovat dobré mravy. A pokud rodina potomka vykazuje rodiče z domu, místo aby si vybudovala vlastní, jde podle Ústavního soudu jednoznačně o jednání nemravné.
Plné znění nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.