Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Zrušení kaucí pro distributory pohonných hmot

Ústavní soud včera zrušil jednotnou dvacetimiliónovou kauci pro distributory pohonných hmot. Ústavní soud tak zčásti vyhověl stížnosti 18 senátorů, kterým se vysoká kauce zdála být likvidační pro menší distributory. Ústavní soud souhlasil se zavedením kauce, měla by ale být odstupňována. Paušálně stanovená výše kauce podle soudců skutečně diskriminuje menší prodejce.

Kauce byly do zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, zavedeny k 1. 10. 2013 novelou č. 234/2013 Sb. (psali jsme v samostatném článku). Novelu skupina 18 senátorů napadla u Ústavního soudu. Podle senátorů je částka příliš vysoká, diskriminuje část podnikatelů a odporuje Listině základních práv a svobod. Stížnost ale neměla odkladný účinek a kauci museli od října loňského roku platit všichni distributoři. Po jejím zavedení klesl podle daňové správy počet distributorů na desetinu.
Ústavní soud se nyní svým rozhodnutím s názorem senátorů ztotožnil a příslušné ustanovení v zákoně zrušil. Včera vyhlášený nález ale vstoupí v platnost až 30. června 2015, čímž soudci dali zákonodárcům dostatečný prostor pro to, aby upravili výši kauce či podmínky jejího stanovení.
Soudci konstatovali, že vysoká kauce je pro menší firmy likvidační, zasahuje do jejich práva podnikat i do jejich majetkových práv. Neodmítli ale zavedení kauce jako takové, jen by měla být přiměřeně odstupňovaná.

Nálezem Ústavního soudu se ruší část ustanovení § 6i odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, která zní „… a to a) složením částky ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot, nebo b) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 20 000 000 Kč, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot“ a celé ustanovení § 6i odst. 2 tohoto zákona.

Plné znění nálezu Ústavního soudu včetně odlišných stanovisek najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.