Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Volby do Evropského parlamentu

Dnešním dnem začaly v Evropské unii volby do Evropského parlamentu. Jako první mohli volit Nizozemci, volební místnosti se v Holandsku otevřely už dnes v 7:30 hodin ráno. V České republice volby do Evropského parlamentu začnou zítra, tj. v pátek 23. 5. 2014, ve 14:00 hodin. Veškeré náležitosti voleb do Evropského parlamentu jsou upraveny zákonem č. 62/2003 Sb.

Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let, v ČR se letos bude volit v pátek 23. 5. 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. 5. 2014 od 8 do 14 hodin. V České republice může volit každý, kdo nejpozději v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je zapsán v seznamu voličů a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Volič z jiného členského státu EU může na území ČR volit, pokud je zde nejméně po dobu 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu a je zapsán v seznamu voličů. Ve volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech České republiky.
Voliči mohou hlasovat ve volebním okrsku na území své obce, kde jsou zapsáni ve voličském seznamu. Mimo svůj volební okrsek může volič hlasovat jen s voličským průkazem, o který bylo nutné požádat nejpozději do 8. května 2014.
Kandidátní listiny jednotlivých stran a hnutí jsou pro celé území ČR jednotné. Volič může na zvolené kandidátce zakroužkovat nejvýše 2 kandidáty, kterým dává přednost. Výsledky voleb budou na základě nedávno novelizovaného § 59 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, zveřejněny teprve po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie.
Letošními volbami se sníží počet europoslanců v Evropském parlamentu ze 766 na 751 poslanců, Česká republika tím přijde o jednoho europoslance a místo 22 současných bude zvoleno pouze 21 nových českých poslanců Evropského parlamentu. Letošních eurovoleb se v ČR účastní 38 registrovaných politických stran a hnutí, na jejich kandidátkách je celkem 857 osob.
Veškeré informace k volbám do Evropského parlamentu najdete zde na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.