Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodloužení ochrany autorských práv

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal minulý týden novelu autorského zákona, kterou se autorská práva ke zvukovým nahrávkám prodlužují z 50 na 70 let. Prodloužení autorských práv požaduje po ČR Evropská unie. Evropská komise už dokonce díky stále chybějící novele zahájila s Českou republikou sankční řízení. Novela vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, platit začne patnáctým dnem po vyhlášení.

Novelou se do zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, tzv. autorského zákona, transponuje hned několik evropských směrnic. Jejím hlavním cílem je, aby hudebníci a zpěváci měli i v pozdním věku užitek ze svých raných nahrávek. Ochrana jejich autorských práv se proto prodlužuje z dosavadních 50 let na 70 let. Přesněji řečeno, práva výkonného umělce na zvukový záznam výkonu zanikají za 70 let ode dne, kdy došlo k prvnímu oprávněnému vydání nebo sdělení veřejnosti takového záznamu, a to podle toho, která z uvedených událostí nastane dříve.
Prodlužují se také práva nahrávacích společností, které ale budou muset protagonistům těchto chráněných nahrávek poskytovat dodatečné odměny.
Mění se i doba ochrany autorských práv u hudebních děl s textem, která vznikla pro společné užití (např. písně, opery, muzikály). Nově má doba ochrany skončit až po 70 letech od smrti toho z autorů, který zemře později. Jako typický příklad této změny se uvádí Jaroslav Ježek, který je autorem hudby k písním, které otextovali Jiří Voskovec a Jan Werich. Jaroslav Ježek zemřel v roce 1942 a jeho autorská práva už chráněna nebyla. Díky novele autorského zákona budou jeho práva k těmto písním znovu podléhat ochraně, protože autoři textu zemřeli až v letech 1980 a 1981 a jejich práva, nyní znovu společně s právy Jaroslava Ježka, budou chráněna ještě 70 let po jejich smrti.
Podstatná část novely se také věnuje autorským právům k tzv. osiřelým dílům. Osiřelá díla jsou taková, u nichž je autor neznámý nebo nedohledatelný. Nyní bude možné ve veřejném zájmu tato díla digitalizovat a zpřístupnit na internetu. Oprávnění k tomu budou mít jen některé instituce jako např. knihovny, archivy, muzea, galerie a Česká televize a Český rozhlas.
Novelou se kromě autorského zákona mění také příslušná související ustanovení v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.