Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jarní emise spořicích státních dluhopisů 2014

Při letošní jarní emisi spořicích státních dluhopisů prodalo Ministerstvo financí dluhopisy za 1,45 miliard korun. Dluhopisy si mohli zájemci objednávat od 19. května do 4. června 2014. Minulý týden ve čtvrtek vyšly ve Sbírce zákonů tři sdělení, jimiž se určují emisní podmínky pro jednotlivé typy dluhopisů.

Státní dluhopisy se v ČR prodávají od podzimu roku 2011, jejich vydávání a prodej občanům a neziskovým organizacím umožnila novela č. 199/2010 Sb. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Dluhopisy z letošní jarní emise si mohli lidé objednávat od 19. května do 4. června 2014.

Ministerstvo financí letos nabídlo tři typy spořicích dluhopisů:
  • 5letý reinvestiční dluhopis s výnosem 0,25 % v prvních dvou letech, 0,5 % ve třetím roce, 2 % ve čtvrtém roce a 6 % v posledním pátém roce.
  • 7letý proti-inflační dluhopis, který bude úročen podle míry inflace a jehož splatnost je 6,5 let, protože se jedná o 2. tranši dluhopisu vydaného 12. 12. 2013.
  • Variabilně úročený dluhopis, jehož výnos bude 2x ročně reinvestován do stejné emise dluhopisů a každý půlrok bude možné požádat o jeho splacení.
5letý reinvestiční a 7letý proti-inflační dluhopis už je zájemcům dobře znám z minulých emisí, variabilně úročený dluhopis je letošní novinkou. Podrobné emisní podmínky jednotlivých typů vydávaných dluhopisů jsou popsány v následujících sděleních, která 5. června 2014 vyšla ve Sbírce zákonů ČR:
Sdělení Ministerstva financí č. 98/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %,
Sdělení Ministerstva financí č. 99/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %,
Sdělení Ministerstva financí č. 100/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %.

K předčasnému ukončení upisovacího období tentokrát nedošlo, protože zájem investorů o tuto emisi byl nižší než u předchozích emisí. Podle informace, kterou vydalo Ministerstvo financí 6. června, se prodaly dluhopisy za 1,45 miliard korun. Největší zájem projevili zájemci o pětiletý reinvestiční dluhopis (cca 77 % objednávek) a proti-inflační dluhopis (cca 19 % objednávek). Celkem ministerstvo obdrželo 3 242 objednávek. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů ve čtvrtek 12. června 2014.

Dluhopisy se letos musely zaplatit do tří dnů od objednávky, což je oproti předchozím emisím výrazná změna, protože dříve se dluhopisy platily do pěti dnů od konce upisovacího období. Hodnota jednoho dluhopisu je jedna koruna, zájemci si museli koupit minimálně 1000 kusů. Maximální počet kusů dluhopisů, které mohla jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, byla pro reinvestiční a variabilní dluhopis 1 mil. Kč, pro proti-inflační dluhopis zůstal limit stanoven ve výši 50 mil. Kč.
V celém upisovacím období bylo také možné požádat o reinvestici diskontovaných dluhopisů, které jsou splatné k 12. 6. 2014. Reinvestovat lze do všech tří výše uvedených typů dluhopisů.
Od loňského roku se výnosy z dluhopisů zdaňují. Povinnost zaplatit 15procentní daň přinesla novela zákona o daních z příjmů č. 192/2012 Sb., která zavedla novou metodiku zaokrouhlování při výpočtu daně. Zaokrouhluje se až daň vypočtená ze všech dluhopisů, nikoli z každého zvlášť.
Dluhopisy si mohli koupit občané České republiky i cizinci. Zakoupit si je mohli také občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církve, obecně prospěšné společnosti, zahraniční neziskové společnosti, kraje, města a veřejné vysoké školy. Ke koupeným dluhopisům si mohli zájemci pořídit dárkový certifikát nebo pamětní list emise.
Dluhopisy bylo možné koupit na vybraných pobočkách České spořitelny, ČSOB a Komerční banky, celkem na 900 místech. Vlastníci dluhopisů z předchozích emisí mohli objednávat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě svého majetkového účtu.
Veškeré informace o spořicích státních dluhopisech najdete na speciálních webových stránkách Ministerstva financí nebo na facebookovém profilu, emisní kalendář dluhopisů najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.