Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela živnostenského zákona

Jedním z předpisů, které minulý týden podepsal prezident republiky Miloš Zeman, je novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Podle novely bude nově vedeno bydliště podnikatelů jenom v neveřejném živnostenském rejstříku. Z veřejné části rejstříku mají být také odstraněny údaje o podnikatelích, kteří ukončili činnost, a to po čtyřech letech od jejího skončení. Novela bude platit od 1. ledna 2015.

Cílem vládní novely zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, bylo především snížit administrativní zátěž podnikatelů. Ti už nově nebudou muset při ohlašování živnosti nebo při oznámení změny dokládat živnostenskému úřadu některé dokumenty, pokud je už někdy dříve úřadu doložili. Jedná se zejména o doklad prokazující odbornou způsobilost ohlašovatele, souhlas vlastníka s umístěním sídla podnikání a výpis z evidence trestů. Uložený výpis z rejstříku trestů podnikatele bude ale možné použít jen za předpokladu, že nebude starší než tři měsíce od jeho vydání. 
Ze všech dokumentů, které bude podnikatel předkládat živnostenskému úřadu při zahájení živnostenského podnikání, bude živnostenský úřad vytvářet elektronické kopie, které uloží do datového úložiště živnostenského rejstříku. Doklady tak budou dostupné všem obecním živnostenským úřadům v České republice.
Novela také upravuje změny živnostenského rejstříku ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů zapisovaných osob. Jako neveřejné údaje budou v živnostenském rejstříku nově vedeny údaje o bydlišti podnikatele s trvalým pobytem na území České republiky a u cizinců údaje o bydlišti na území jiného státu a údaje o místě jejich pobytu na území ČR. Adresa sídla podnikání zůstane i nadále ve veřejné části rejstříku. Nově se také ve veřejné části rejstříku již nebudou zobrazovat data o podnikatelích, u kterých uplynula doba čtyř let od ukončení jejich podnikání. Po znepřístupnění těchto údajů veřejnosti budou údaje poskytovány pouze osobě, která prokáže, že má na jejich získání právní zájem.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.