Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna schválila rozšíření pravomocí NKÚ

Poslanecká sněmovna na své poslední schůzi schválila stručnou novelu Ústavy ČR, kterou se rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Nově bude moci NKÚ kontrolovat také nakládání s majetkem firem, v nichž má majetkovou účast stát, kraje nebo obce. Změnu Ústavy nyní posoudí senátoři. Účinnosti má ústavní novela nabýt prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podle současného znění zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, je Nejvyšší kontrolní úřad nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podle novely schválené Poslaneckou sněmovnou by NKÚ mohl vykonávat kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů, a také kontrolu hospodaření s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Novela byla nakonec ve třetím čtení přijata ve znění navrhovaném kontrolním výborem Poslanecké sněmovny.
S novým zněním ustanovení § 97 odst. 1) Ústavy ČR souhlasil i prezident NKÚ Miloslav Kala a dodal, že doufá ve schválení novely Senátem. Podobnou změnu pravomocí NKÚ totiž Senát v minulém volebním období zamítl.
Pokud změna Ústavy bude schválena a začne platit, bude na ni muset navázat ještě připravovaná novela zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.