Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Znovuzavedení příspěvku na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných

Jedním ze zákonů, které tento týden podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Díky novele budou firmy znovu dostávat od státu příspěvek na mzdu zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Základní dotace bude činit až 5000 korun měsíčně. Příslušná část novely začne platit prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. srpna 2014. Ostatní části novely nabudou účinnosti k 1. lednu 2015.

Kategorie zdravotně znevýhodněných pracovníků byla ze zákona o zaměstnanosti vypuštěna reformou bývalého ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09). O její zachování se sice poslanci již jednou v minulosti pokusili, jenže loňské rozpuštění Sněmovny jejich snahu překazilo. K 31. 12. 2013 ale skončila platnost většiny posudků, na základě kterých se příspěvky vyplácely, a díky absenci příslušné kategorie v zákoně nebylo možné jejich prodloužení a příspěvky se tak mnoha zaměstnavatelům od 1. 1. 2014 přestaly vyplácet.
Nyní budou příspěvky znovu zavedeny novelou, kterou navrhla ještě předchozí úřednická vláda, a to s příspěvkem ve výši 4000 korun. Při jejím projednávání v Poslanecké sněmovně pak Výbor pro sociální politiku navrhl zvýšení příspěvku na 5000 korun měsíčně, s čímž poslanci a následně i senátoři souhlasili. Po roce od obsazení chráněného pracovního místa se navíc příspěvek navýší o dalších 1000 korun měsíčně.
Za zdravotně znevýhodněné budou znovu považováni lidé, kteří sice mohou pracovat, ale kvůli horšímu zdravotnímu stavu jen omezeně a na chráněném pracovním místě. Toto postavení jim bude přiznávat Česká správa sociálního zabezpečení.
Novelou se kromě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, mění také související ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Kromě znovuzavedení příspěvku zaměstnavatelům má novela také snížit administrativní zátěž firem a mění státní příspěvky pro agentury práce.
Zaměstnavatelům má novela ulehčit dokazování, že nemají nedoplatky na daních nebo pojistném. Úřady si nově s jejich souhlasem tyto informace na příslušných institucích ověří samy.
Razantně se sníží příspěvky pro agentury práce, s nimiž má úřad práce smlouvu na zprostředkování, a to z 5000 korun na 500 korun na jednoho uchazeče. Za umístění nezaměstnaného, který si místo udrží alespoň půl roku, se příspěvek naopak zvýší z 1250 korun až na 6250 korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.