Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přepočet důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení vydala koncem minulého měsíce statistickou zprávu, ze které vyplývá, že v prvním čtvrtletí letošního roku si již téměř 25 tisíc důchodců požádalo o přepočet důchodu. O přepočítání a navýšení důchodu si mohou požádat starobní důchodci, kteří i při jeho pobírání nadále pracují. Od 1. 1. 2014 jsou navíc podmínky, za kterých je možné o přepočet požádat, výhodnější.

O přepočet a navýšení starobního důchodu může požádat důchodce, který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a současně pobírá v plné výši řádný starobní důchod přiznaný podle § 29 odst. 1 nebo 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Až do konce loňského roku ale bylo možné žádat o zvýšení důchodu až po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, která probíhala současně s pobíráním starobního důchodu, případně po ukončení takové výdělečné činnosti. Nyní, od 1. 1. 2014, může starobní důchodce podat žádost o zvýšení důchodu již po 360 odpracovaných kalendářních dnech. Do této doby se ale nezapočítává dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, neplacené volno nebo neomluvené absence.
Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti náleží důchodci zvýšení starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu. Navýšení se tedy nepočítá z aktuálně vypláceného důchodu, ale z výpočtového základu, ze kterého byl starobní důchod vyměřen. Nárok na zvýšení starobního důchodu vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti.
Zvýšení důchodu z důvodu další výdělečné činnosti se neprovádí automaticky, ale jen na základě písemné žádosti podané na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo zaslané přímo na ústředí České správy sociálního zabezpečení. Odpracovanou dobu je třeba doložit evidenčním listem důchodového pojištění od zaměstnavatele nebo výpisem z evidence OSVČ.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.