Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Doplatky na pojistném

Dnešním dnem jsou splatné doplatky sociálního a zdravotního pojištění pro ty, kteří podání Přehledu o příjmech a výdajích odložili až na poslední možný den, tedy na 2. května 2014 (psali jsme zde). Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán Přehled o příjmech a výdajích. A protože 10. květen připadl na sobotu, jsou doplatky splatné k dnešnímu dni, tedy ke 12. 5. 2014.

Od roku 2012 se lhůta zaplacení doplatků sociálního a zdravotního pojištění sjednotila a doplatky pojistného zdravotním pojišťovnám (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb.) i Okresní správě sociálního zabezpečení (§ 14a odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.) musí i ti, kteří podali Přehled až 2. 5. 2014, zaplatit nejpozději do dnešního dne, tedy do 12. 5. 2014.
Dnešek je dnem splatnosti nedoplatků pro většinu OSVČ, protože opět podali Přehled v poslední možný den, tedy až v pátek  2. května 2014. Kdo ale přehled podá dřív, musí i datum pro platbu vypočítat podle skutečného data podání. To znamená, nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích. Poplatníci, kteří podávají daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce, musí Přehled o příjmech a výdajích odevzdat do 1. srpna 2014 a jejich případné nedoplatky jsou pak splatné nejpozději k 11. 8. 2014.
Doplatky všech ostatních OSVČ by ale měly být již dnes připsány na účtech zdravotních pojišťoven a příslušných okresních správ sociálního zabezpečení. Nedoplatek je totiž uhrazen skutečně až dnem připsání na účet, zejména při platbě složenkou je tedy třeba počítat s určitou časovou rezervou. Jestliže poplatník nezaplatí ve stanovené lhůtě doplatky pojistného nebo je zaplatí v nižší částce, bude mu vyměřeno penále 0,05 procenta z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Pokud vyměřená pokuta nepřesáhne stokorunu, pojišťovna ji poplatníkovi odpustí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.