Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí - FÚ rozeslaly složenky

K dnešnímu dni by všichni poplatníci daně z nemovitých věcí již měli mít složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Složenky byly rozesílány postupně v uplynulých týdnech tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2014. Daň je třeba uhradit do 2. 6. 2014, v tento den už ale musí být příslušná částka připsána na účet finančního úřadu. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května daného roku. Letos ale 31. květen připadá na sobotu, daň je proto splatná k 2. červnu 2014. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do 2. 6. 2014 a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli však pouze lidé, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, nebo u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně. Letos také vznikla povinnost podat daňové přiznání v některých případech, kdy se měnila výše daně v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost a s tím související novelizací zákona o dani z nemovitých věcí (psali jsme zde). Výši daně poplatníkům sdělil finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem.
Stejně jako v předchozích letech, rozesílá i letos daňová správa všem poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky na úhradu této daně. Jde o standardní složenku typu A s alonží, na níž je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2014, výše a termíny splatnosti splátek a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Dále je na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí. 
Od loňského roku spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Jde o změnu, která nastala od 1. 1. 2013 na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Proto je od loňského roku daň z nemovitých věcí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje. Pokud má poplatník nemovitosti na území více krajů, budou mu všechny složenky zaslány společně v jedné obálce. Čísla bankovních účtů finančních úřadů, na které se daň z nemovitých věcí platí, najdete v tabulce pod článkem.
Složenky nejsou rozesílány najednou, ale postupně, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2014. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 2. června 2014 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou je tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.
Ministerstvo financí také upozorňuje poplatníky, že adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. S případnými dotazy, podněty, odvoláními apod. se poplatníci musí obrátit vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.
Aktualizované odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků daně z nemovitých věcí najdete zde na webových stránkách Finanční správy.

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí:
Finanční úřad pro hlavní město Prahu7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj7755-47620661/0710

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.