Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Automatické zřízení DIS

Finanční správa vydala tento týden upozornění, že všem daňovým subjektům, které mají datovou schránku a dosud jim nebyla zřízena daňová informační schránka (dále jen DIS), byla DIS zřízena k 1. 4. 2014 z moci úřední. Daňové subjekty, které mají datovou schránku, tak nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, neboť jim byla v zákonné lhůtě zřízena z moci úřední.

Náležitosti daňové informační schránky řeší § 69 až § 69b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pomocí daňové informační schránky může daňový subjekt nebo osoba jím zmocněná nahlížet do svého osobního daňového účtu a do veřejné části elektronických spisů vedených Finanční správou ČR. Daňový poplatník tak získá přehled o svých daňových povinnostech a platbách, případně nedoplatcích. Může také nahlížet do spisů daňové evidence a do informací o své osobě, jako jsou informace o registracích k daním, adresy nebo čísla jeho bankovních účtů evidovaných finančním úřadem.
Automaticky z moci úřední byly daňové informační schránky zřízeny k 1. 4. 2014 všem daňovým subjektům, které mají datovou schránku, a to na základě § 69a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. V této chvíli se do DIS mohou přihlásit pouze subjekty, které mají zřízen elektronický podpis, díky němuž je možné ověřit, že se skutečně jedná o oprávněnou osobu. Brzy ale bude možný další způsob autentizace, kdy se osoby budou moci do DIS přihlašovat stejným způsobem jako do datové schránky. Identita subjektu bude ověřena právě přes jeho datovou schránku. Tento způsob přihlašování je nyní testován a o jeho nasazení bude Finanční správa informovat.
Do DIS se lze přihlásit na internetových stránkách Daňového portálu na adrese www.daneelektronicky.cz.
Informační leták k daňovým informačním schránkám najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.