Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejvyšší soud: Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Nejvyšší soud včera zveřejnil informaci, že na svých webových stránkách umístil speciální odkaz: Metodika k § 2958 o. z. Odkaz obsahuje kompletní materiál, který vznikl ve spolupráci Nejvyššího soudu se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí. Jde o metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, ze které by měly vycházet soudci, pojišťovny i advokáti při řešení sporů o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku.

Metodiku přijalo Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu dne 12. 3. 2014 jako doporučení k aplikaci § 2958 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Paragraf 2958 občanského zákoníku říká, že "při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti."
Protože ustanovení § 2958 postrádá bližší kritéria pro stanovení výše náhrady, vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z.
Nově vypracovaná Metodika Nejvyššího soudu má tyto čtyři části:
A. Preambule (úvod, obecný výklad),
B. Přehled bolesti (bodové hodnoty bolesti),
C. Aktivity a Participace (část Mezinárodní klasifikace upravené pro účely hodnocení ztížení společenského uplatnění),
D. Technická část (tvorba posudků a kvalifikace znalců).

V tabulce níže uvádíme příklady bodového ohodnocení konkrétních zranění. Hodnota bodu se odvozuje od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok, případně vznikla bolest. Tato průměrná mzda za rok 2013 činila 25.128,- Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 251,28 Kč, vznikla-li bolest v roce 2014. 

Příklady bodového ohodnocení bolestného podle nové Metodiky Nejvyššího soudu
poškození zdravípočet bodů
částka v Kč
podle hodnoty bodu
pro rok 2014
Povrchní poranění nosu, ucha, rtu nebo dutiny ústní 51.256,-
Ztráta zubu205.026,-
Vymknutí čelisti - jednostranné, bez zlomeniny4010.051,-
Otřes mozku - lehký205.026,-
Otřes mozku - těžký6015.077,-
Zlomenina žebra205.026,-
Zhmoždění ramene a paže205.026,-
Zlomenina klíční kosti bez posunu úlomků307.538,-
Vymknutí ramenního kloubu5012.564,-
Zhmoždění prstu ruky - bez poškození nehtu51.256,-
Zhmoždění prstu ruky - s poškozením nehtu102.513,-
Vymknutí zápěstí5012.564,-
Vymknutí prstu (ruky)205.026,-
Zhmoždění kolena102.513,-
Vymknutí kolena9022.615,-
Zhmoždění kotníku153.769,-
Podvrtnutí - hlezenného kloubu307.538,-
Cizí těleso v nosní dutině102.513,-

Metodika Nejvyššího soudu nemá a nemůže mít závazný charakter, protože vždy musí být zohledněny individuální okolnosti na straně poškozeného. Je však pomůckou k naplnění zásady slušnosti ve smyslu § 2958 občanského zákoníku, proto Nejvyšší soud doporučuje soudům, aby Metodiku při rozhodování ve sporech o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění využívaly a aby v rozhodnutích zdůvodnily svůj postup podle pravidel v ní nastavených.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.