Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dodatečné daňové přiznání

Pokud vaše daňové přiznání bylo podáno včas, ale bohužel v nesprávné výši, máte ještě šanci vše napravit dodatečným daňovým přiznáním. Od 1. 1. 2013 je ustanovení § 141 daňového řádu, které se právě dodatečným daňovým přiznáním zabývá, jasnější a k poplatníkům vstřícnější. Díky loňské novelizaci daňového řádu novelou č. 458/2011 Sb. je podání dodatečného daňového přiznání od minulého roku jednodušší.

Od počátku platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy od roku 2011, bylo v paragrafu 141 poněkud nejasné ustanovení týkající se podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň. Poplatník byl oprávněn podat dodatečné daňové přiznání pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčovaly tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Výklad tohoto ustanovení nebyl jednotný, nicméně v praxi se finanční úřady přikláněly k mírnějšímu vysvětlení, které připouštělo, že zjištění omylu, byť vlastního, lze považovat za novou skutečnost ve smyslu daňového řádu.
Novelizace platná od 1. 1. 2013 tento výklad respektovala, a tak v současném znění ustanovení § 141 odst. 2 je jasně napsáno, že daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování vždy, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši. Lidé, kteří např. neuplatnili některou slevu na dani, ji tak mohou uplatnit dodatečně a nemusí uvádět žádný konkrétní důvod.
Dodatečné přiznání je daňový subjekt povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že daň má být nižší případně vyšší. V platnosti zůstává lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání v délce tří let od termínu, ve kterém mělo být podáno řádné daňové přiznání. Nově je také zdůrazněno, že tímto dodatečným přiznáním nebo vyúčtováním nelze namítat vady postupu správce daně, protože k nápravě pochybení finančního úřadu slouží opravné a dozorčí prostředky.
Přeplatek vzniklý podáním dodatečného daňového přiznání bude poplatníkovi vrácen ve lhůtě 30 dnů. Lhůta ale začíná běžet až ode dne vyměření daně na základě dodatečného daňového přiznání. Nikoliv tedy od uhrazení daně podle původního daňového přiznání. O vrácení přeplatku je třeba požádat (psali jsme zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.